studenter på campus

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

Hitta kontaktpersoner vid de olika fakulteterna här. Via länkarna kan du få hjälp med frågor gällande allt från registrering och antagning, till studieuppehåll, verksamhetsförlagd utbildning och studievägledning. Du hittar även kontaktuppgifter och öppettider till Copycenter (repro), IT och support.

Linnéuniversitetets växel: 0772-28 80 00

Kontaktuppgifter till din fakultet

Ekonomihögskolan

E-post: ekonomihogskolan@lnu.se
Telefon: 0480-49 71 00

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

E-post: info.fhl@lnu.se

Fakulteten för konst och humaniora

E-post: fkh@lnu.se

Fakulteten för samhällsvetenskap

E-post: samhallsvetenskap@lnu.se

Fakulteten för teknik

E-post: teknik@lnu.se

Nämnden för lärarutbildning
E-post: lararutbildning@lnu.se

Övriga kontaktuppgifter

IT och support

Telefon: 0480- 44 67 00
E-post: it-support@lnu.se

Copycenter - Butik

Copycenter: 0470-70 86 11, copycenter@lnu.se
Butiken: 0470-70 86 13, butiken@lnu.se
Öppettider: 
Måndag-fredag 08.00-16.00

Infocenter

0772-28 80 00
info@lnu.se

Studievägledning

Studenthälsan

Studentkåren

Universitetsbiblioteket

Infocenter

Till Infocenter är du som student alltid välkommen för att få allmän information och service, vägbeskrivning och lotsning vidare i organisationen. I Infocenter kan du även:

· få registreringsintyg som visar dina kursregistreringar
· få studieintyg som visar dina avklarade kurser, poäng och betyg
· köpa profilprodukter (endast i Kalmar)
· fylla på dina utskriftkrediter (endast i Kalmar)
· hämta ut ditt passerkort (endast i Växjö)

Vi tar även hand om upphittade värdesaker.

Här hittar du oss:
I Kalmar finns vi på entréplanet i Falken, Nygatan 18B
I Växjö finns vi innanför entrén i hus H

Telefon:
0772-28 80 00
E-post:
info@lnu.se
Öppettider:
Måndag-fredag 07.45-16.30 (1 sep-30 apr)
Måndag-fredag 07.45-16.00 (1 maj-31 aug)