Utemiljö biblioteket

Kurs- och utbildningsplaner

I utbildningsplanen hittar du detaljerad information om ett program, bland annat vilka kurser som ingår. I kursplanen finns information om bland annat mål, kurslitteratur undervisningsformer och examination.

De flesta kurser har flera versioner av kursplanen, med en länk till varje version. "Gäller från" betyder att kursplanen gäller från och med den termin som anges och fram till nästa version.

Exempel: Du söker den kursplan som gällde under höstterminen 2013. I sökresultatet har kursen två länkar: Höst 2012 | Höst 2014. Då är det kursplanen från Höst 2012 som gällde även HT13. Om du inte hittar din kursplan kontakta din fakultet.

Kurs- och utbildningsplaner

Arkiv för kurs- och utbildningsplaner från Högskolan i Kalmar och Växjö unviersitet

Högskolan i Kalmar för program och kurser med start före 2010

Kursplaner
Utbildningsplaner

Växjö universitet för program och kurser med start före 2010

Kursplaner
Utbildningsplaner