Studenter på UB

Studieverkstaden

I Studieverkstaden kan du som är student på grund- och avancerad nivå få handledning i frågor som rör akademiskt skrivande och studieteknik, både på svenska och engelska.

I Studieverkstaden kan du få handledning i akademiskt skrivande och studieteknik. Det går bra att kontakta oss via e-post eller chatt om du har specifika frågor kring ditt skrivande. Vill du boka en tid med en av våra handledare går det bra att använda något av våra bokningsformulär.

Handledning i akademiskt skrivande

Du kan kontakta oss när som helst i skrivprocessen: inför en skrivuppgift, under skrivandets gång eller innan du ska lämna in en text.

Exempel på frågor som vi ofta diskuterar:
• Hur ska texten struktureras?
• Hur kan texten bli tydligare?
• Hur använder man referenser?

Till bokningsformuläret

Handledning i studieteknik

Vi erbjuder vägledning och stöd i studieteknik:
• Studieplanering
• Lässtrategier
• Anteckningsteknik

Till bokningsformuläret

Användbart

Få rätt sidnummer i Word

Paginering i Word

Kontakt

Vill du boka tid hos oss använder du lämpligast våra bokningsformulär. Vill du komma i kontakt med oss går det bra att e-posta eller ställa frågor i vår chatt.

Kalmar: studieverkstaden.kalmar@lnu.se

Växjö: studieverkstaden.vaxjo@lnu.se

personalbild studieverkstaden
personalbild studieverkstaden