studenter diskuterar runt ett bord

Systembyte - nytt ladok

Ladok3 är namnet på projektet som utvecklar nästa generations studieadministrativa systemstöd för universitet och högskolor i Sverige. Det nya systemstödet kommer ersätta ladoksystemet som används idag. Linnéuniversitetet kommer implementera ett nytt ladok under december 2017.

Nya studenttjänster

Nu är ladok på webb stängt. Det innebär att du inte kan använda följande tjänster, registrering till kurser,  tentamensanmälan, examensansökan och resultatintyg/registreringsintyg under vecka 48-49. Den 11december öppnar nya studenttjänster igen.

Följande studenttjänster är öppna: Lnu.se/student, MyMoodle och schema.

Har du frågor?
e-post till info@lnu.se och berätta vad det gäller så hjälper vi dig.

Varför kan jag inte använda systemen?
Under vecka 48-49 är det produktionssättning av det nya systemet (ladok). Det innebär teknisk konfiguration av olika studieadministrativa kringsystem och att data måste verifieras. Systemen ska även testas och kvalitetssäkras innan driftsättning. Vecka 50 beräknas systemen vara i drift.

Varför byter vi system?
Det nuvarande systemet (ladok) är sedan tidiga 90-talet och är tekniskt föråldrat. Det nya systemet ska vara långsiktigt tekniskt hållbart. Systemet kommer vara webbaserat och ge bättre och säkrare service till studenter och doktorander.

Registrering till kurser – Under hösten är det viktigt att du registrerar dig på dina kurser senast 26 november.

Tentamen – Alla tentor som går mellan 28/8-17 och 14/1-2018 har anmälningsperioder till och med 31 oktober. Därefter stänger vi tentamenssystemet på grund av systembyte och öppnar igen vecka 50.

Anonyma tentor
Under införandet av nya Ladok kommer det vara paus av anonyma tentamina under 1 november 2017 till och med höstterminens slut 14 januari 2018. Därefter gäller anonyma tentamen enligt tidigare beslut.

Examensansökan – Om du avslutar dina studier efter mitten av oktober 2017 så kommer du kunna att ansöka om examen i ladok från och med vecka 50. 

Resultatintyg/registreringsintyg – Under hösten kommer du inte kunna skriva ut registreringsintyg utan du måste vända dig till infocenter i Kalmar eller Växjö så hjälper de dig. Samma sak gäller för resultatintyg.

Frågor och svar

Ska jag registrera mig till alla kurser under hösten?
Ja, registrera dig till dina kurser under hela hösten. Alla kurser är öppna så du kan göra det. Oavsett om du börjar läsa senare under hösten. Om du till exempel har kursstart v 48 kan du registrera dig vecka 47 men gör det redan nu. Om du har kursstart vecka 49 och har missat att registrera dig på kursen, kontakta info@lnu.se

Ska jag anmäla mig till alla tentor som jag har under hösten, även till omtentor före jag har fått veta resultatet på ordinarie tenta?
Ja, anmäl dig alla tentatillfällen som är tillgängliga. Du ser alla tentor i tentamenssystemet och dess olika anmälningsperioder för oktober.

Hjälp, jag kan inte skriva ut något resultatintyg som jag behöver för mina studier utomlands.
Det är inga problem, kontakta infocenter i Växjö eller Kalmar så hjälper de dig. Eller maila med namn och personnummer och vilken typ av intyg du vill ha till info@lnu.se

Jag tar min examen i januari vad händer då?
Om du tar din examen i januari är det inga förändringar utan du ansöker om ditt examensbevis som vanligt och därifrån blir även ditt examensbevis utfärdat. Det är endast systemet som är nytt inte tillvägagångssättet.

Om jag väntar på ett resultat under veckorna när studenttjänsterna är stängda?
Undervisande personal kommer kommunicera ditt resultat till dig, men du kan inte själv gå in och kolla ditt resultat i systemet förrän vecka 50.

Vad händer om jag missar att anmäla mig till en tenta innan den 31 oktober?
Då får du gå till salen där tentan är och om möjligt få en plats och skriva din tentamen. Tentamensregler gäller även om ett nytt system införs.