Stipendier

Här hittar du stipendier som är sökbara för dig som är student vid Linnéuniversitetet.
Här presenterar vi aktuella stipendier både från interna fonder och externa aktörer.

Aktuella stipendier

Universitets- och högskolestipendier för läsåret 2017/2018
Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen

Styrelsen för Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen delar årligen ut stipendier till
studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige.

Universitets - och högskolestipendium kan tilldelas studerande, som

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län 
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.                       

(Endast studerande som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och som har för avsikt att examineras vid statlig universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola kan komma ifråga för stipendium).

Ansökan om stipendium skall ske på särskild blankett, som kan hämtas hem från stiftelsens hemsida. Ansökningshandlingar skall lämnas till respektive universitet eller högskola senast 2017-10-09. 

Smålands Gilles stipendium 2017

Smålands Gille i Stockholm utlyser ett stipendium på tjugofemtusen (25 000) kronor för år 2017. Stipendiet belönar ett examensarbete eller motsvarande som behandlar ett ämne har anknytning till Småland eller Öland. Det kan exempelvis gälla historia, kultur, natur, näringsliv eller offentlig förvaltning. Arbetet ska vara godkänt under vårterminen 2017 eller höstterminen 2017. 

Stipendiet vänder sig till dig som är student vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö samt på Jönköping University. Ansökan ska göras skriftligen och ska ha kommit in till Gillet senast 2018-01-22.

Stipendier för utlandsstudier och utlandspraktik

Om du planerar att resa utomlands för att studera eller göra praktik inom Erasmus+ så kan du ansöka om stipendium.

Stipendier för asylsökande

Linnéuniversitetet utlyser stipendier för asylsökande. Det är dock endast asylsökande som befinner sig i Sverige som kan ansöka om detta stipendium.

Tips för att söka stipendier

Det finns flera sätt att hitta det stipendium som passar dig bäst. Här listar vi sidor som kan ge dig mer information och tips om hur du skriver en ansökan.