studenter skriver

Att tentera vid Linnéuniversitetet

Vi är glada över att ha just dig som student och vår ambition är att skapa goda tentamenstillfällen för dig. Läs igenom informationen nedan om vad som gäller för dig när du ska tentera.

Från och med vårterminen 2018 sker all anmälan till tentamina på studentwebben. Du kan anmäla dig till din tentamen så snart anmälan öppnar.
Anmälningsperioden stänger alltid 11 dagar före tentamensdatum. Du måste vara registrerad på kursen för att kunna anmäla dig till tentamenstillfället.

Anmälan till tentamen

TentamensschemaAnonyma tentamina

Fr.o.m vårterminen 2017 är skriftliga salstentamina anonyma på Linnéuniversitetet. Det innebär att din tentamen rättas anonymt av din lärare/examinator och att rättningen förs in i Ladok så som tidigare.
Din kod som du använder vid tentamenstillfället får du vid anmälan i Ladok. Koden har du med dig till tentamenstillfället och den anger du på din tentamen i stället för namn och personnummer.
 

Tentamensregler

Följande regler gäller då du tenterarvid Linnéuniversitetet

Anmälan
1. Du anmäler dig själv till tentamenstillfället via studenttjänsten i Ladok.
2. Linnéuniversitetet tillämpar inte efteranmälan.
3. Anmälningsperioden stänger alltid 11 arbetsdagar före tentamensdatum. Du kan anmäla dig till din tentamen så snart anmälan öppnar
4. Anmäl dig alltid i god tid före tentamenstillfället och kontrollera alltid att anmälan har gått igenom. Vänd dig till din institution om det uppstår problem med anmälan.
5. Vid anmälan via trådlös uppkoppling kan vi inte garantera att anmälan går igenom på rätt sätt.
6. Du måste vara registrerad på den kurs du vill anmäla dig till.
7. Du får din salsplacering för tentamenstillfället mellan 6-3 arbetsdagar före tentamensdagen. Tänk på att din grupp kan vara delad och dina studiekamrater kan vara placerade i en annan sal.
8. Var observant när du anmäler dig så att du anmäler dig till rätt ort då vissa tentamenstillfällen ges på flera orter.
9. Din anonymiseringskod får du så snart du har anmält dig till tentamenstillfället.
10. När du tenterar med anonymiseringskod kan du alltid se din anonymiseringskod på din sida i studenttjänsten.

Tentamenstillfället
1. Kom alltid i god tid till ditt tentamenstillfälle då ID-kontrollen sker utanför tentamenssalen före utsatt starttid.
2. Identitetshandlingen ska vara godkänd och får inte ha utgången giltighetstid. Tentamensvakten hänvisar dig till din plats.
3. Inga väskor, jackor eller övrig utrustning utöver angivna hjälpmedel får förekomma på bänken eller i dess närhet.
4. Har du mobiltelefon/smart klocka med dig ska den vara avstängd/undanstoppad under tentamen.
5. Tentamenstillfället börjar vid utsatt tid och då stängs dörren. Ingen får lämna salen förrän efter 50 minuter.
6. Efter 45 minuter finns ytterligare ett insläpp för dig som är anmäld och finns med på deltagarlistan.
7. Har du inte anmält dig kan du, i mån av plats, erbjudas en skrivplats efter 45 minuter. Vid tentamenstillfället kontaktar du tentamensvakten om skrivplats.
8. Har du inte anmält dig men får en plats efter 45 minuter, gäller samma sluttid för tentamenstillfället som för övriga tentanders.
9. I tentamenssalen ska lugn och ro råda och inga samtal får förekomma.
10. Du kan inte låna material/hjälpmedel från annan tentand, kontakta tentamensvakten för hjälp.
11.Du fyller i din kurs- och anonymiseringskod på försättsblad och samtliga inlämnade lösblad. Dessa uppgifter ska skrivas med bläckpenna.
12. Du får ha med dig något att äta och dricka under tentamenstillfället.
13. Inga (rök) pauser förekommer.
14. Vid toalettbesök skriver du din anonymiseringskod på därtill avsedd lista.
När du skrivit färdigt
1. När du lämnar tentamenstillfället tentatillfället lämnar du in din skrivning samt samtliga kladdpapper och lösa blad du har använt till tentamensvakten.
2. Tillsammans med tentamensvakten räknar du dina inlämnade handlingar.
3. Du signerar på deltagarlistan att du lämnat in din skrivning.
4. När du lämnat in din skrivning och har lämnat salen kan du inte komma tillbaka och fortsätta att tentera.
5. Det är inte tillåtet att ta med något material från tentamenssalen när du går.
6. Visa hänsyn och lämna salen tyst!

Fusk
1. Alla former av fusk t.ex. fusklappar, användande av mobiltelefon, samtal med annan tentand, otillåtna hjälpmedel anmäls som fusk.
2. Tänk på konsekvenserna av fusk. Det kan bli en anmälan till disciplinnämnden och leda till avstängning från såväl undervisning som examination.

 

Tentand från annat lärosäte

När du kommer från ett annat lärosäte och vill tentera på Linnéuniversitetet (Lnu) måste du inkomma med en förfrågan om plats att tentera. Fyll i ”Förfrågan om att tentera vid Linnéuniversitetet”. När du sedan fått besked om plats att tentera på Lnu, fyller du/din administratör i formuläret ”Tentamensinformation till Linnéuniversitetet”. Du som vill tentera på Lnu bevakar själv vilken sal du ska tentera i. Lnu:s tentamensregler gäller för samtliga som tenterar vid universitetet. Dessa godkänner du i ”Förfrågan om att tentera vid Linnéuniversitetet”.  Tentamina skickas i PDF-format till tentamen@lnu.se

Förfrågan om att tentera vid Linnéuniversitetet

Tentamensinformation till Linnéuniversitetet