studenter skriver

Att tentera vid Linnéuniversitetet

Vi är glada över att ha just dig som student och vår ambition är att skapa goda tentamenstillfällen för dig. Du som student kanske säger tentaregler eller tenta, vilket vi också säger ibland, men den korrekta benämningen är tentamensregler eller tentamen. Nedan hittar du information om tentamensreglerna och vad som gäller för dig vid tentamen.

Anmälan till tentamen sker via Studentwebben. Du kan anmäla dig till din tentamen så snart anmälan öppnar och är öppen i 30 dagar. Anmälningsperioden stänger alltid 9 helgfria vardagar före tentamensdatum. Du måste vara registrerad på kursen för att kunna anmäla dig till tentamenstillfället. Och glöm inte ta med dig din anonymiseringskod när du ska tentera.

Anonyma tentamina

Från och med vårterminen 2017 är skriftliga salstentamina anonyma på Linnéuniversitetet. Det innebär att din tentamen rättas anonymt av din lärare/examinator och att rättningen förs in i Ladok så som tidigare.

Din kod som du använder vid tentamenstillfället får du vid anmälan i Ladok. Koden har du med dig till tentamenstillfället och den anger du på din tentamen i stället för namn och personnummer.

Tentand från annat lärosäte

När du kommer från ett annat lärosäte och vill tentera på Linnéuniversitetet (Lnu) måste du inkomma med en förfrågan om plats att tentera. Fyll i ”Förfrågan om att tentera vid Linnéuniversitetet”. När du sedan fått besked om plats att tentera på Lnu, fyller du/din administratör i formuläret ”Tentamensinformation till Linnéuniversitetet”. Du som vill tentera på Lnu bevakar själv vilken sal du ska tentera i. Lnu:s tentamensregler gäller för samtliga som tenterar vid universitetet. Dessa godkänner du i ”Förfrågan om att tentera vid Linnéuniversitetet”.  Tentamina skickas i PDF-format till tentamen@lnu.se

Förfrågan om att tentera vid Linnéuniversitetet

Tentamensinformation till Linnéuniversitetet