seminarie

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Kompetensutveckling av yrkesverksamma är en viktig och naturlig uppgift för Linnéuniversitetet. När du söker fortbildning och vidareutbildning för ditt företag eller din organisation är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Vi kallar det uppdragsutbildning. Du kanske säger kompetensutveckling, vidareutbildning, personalutveckling, kompetensförsörjning, inspiration, förändringsarbete eller omställning. Oavsett vilket, kan Linnéuniversitetet på ditt uppdrag bidra i processen. 

Våra former av uppdragsutbildning

  • skräddarsydd utbildning som utgår ifrån ditt företags eller din organisations behov och utmaningar,
  • program och kurser som redan finns i vårt utbud, men som ges på andra villkor och med specifik uppdragsgivare,
  • fort– och vidareutbildning inom yrket för att uppdatera professionskunskapen,
  • vidareutbildning för att säkerställa licenser, certifikat och intyg inom specifika yrken,
  • vidareutbildning som ett steg i en omställningsprocess,
  • uppdragsutbildningar kan ge akademiska poäng – om det är ett önskemål från dig som uppdragsgivare,
  • utbildningar kan ges på universitetet i Växjö eller Kalmar, på distans eller på den ort du som uppdragsgivare tycker är lämpligt,
  • utbildningarna kan exempelvis vara enstaka föreläsningar, workshops och webbinarier eller längre projekt som är en mix av alla.

Ert behov – vårt uppdrag

Utgångspunkten för uppdragsutbildning är det behov som du som uppdragsgivare identifierat. Det är vår uppgift att tillsammans med dig utveckla och anpassa utbildningen för att motsvara efterfrågan och behov – ibland riktad till en bransch, ibland riktad till ett enskilt företag, en myndighet eller en organisation.

Linnéuniversitetet har experter inom en rad olika områden som brinner för att dela med sig av sin kunskap och skapa samverkan mellan teori och praktik, mellan akademin och näringslivet. En viktig komponent i vidareutbildning för yrkesverksamma är möjligheten till erfarenhetsutbyte. Vuxnas lärande skiljer sig i den meningen från grundutbildning av studenter. Det vet vi. Det är en del av vår expertkompetens. 

Ibland möts studenter och yrkesverksamma på samma utbildning. Det kan ge ett mervärde när du som yrkesverksam får dela med dig av din erfarenhet till yngre förmågor som å sin sida bidrar med ny kunskap och nya perspektiv.

Uppdragsutbildning – steg för steg

Ta kontakt med oss, så inleder vi en dialog om behov och möjligheter. I nästa steg presenterar vi en skiss till kursplan och genomförande samt en offert. Tillsammans bestämmer vi om kursen ska ge akademiska poäng och hur examinationen i så fall går till. När vi arbetat fram innehåll och kostnader, skriver vi ett kontrakt. Vi lägger också en definitiv tidtabell för genomförande. Du som uppdragsgivare ansvarar för urval av deltagare till utbildningen. Vi ansvarar för att rekrytera rätt kompetens för uppdraget. Efter utbildningen utvärderar vi och följer upp effekterna av genomförd utbildning.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss så kan vi berätta mer om skräddarsydd uppdragsutbildning och vilka möjligheter som finns. Du kan också mejla till samverkan@lnu.se så hör vi av oss till dig.

Våra profilområden

Varje år erbjuder vi tusentals kurser. För att du som samhällsaktör och intressent ska få en möjlig väg in till vår omfångsrika kunskapsbank, har vi samlat våra ämnen i ett antal profilområden.

Linnéuniversitetets nationella uppdragsutbildningar

I rutan finner du exempel på nationella uppdragsutbildningar som Linnéuniversitetet ansvarar för på en mer övergripande och generell basis. Inom universitetet finns, förutom dessa, en stor mängd andra områden, ämnen och exempel på kompetensutveckling.

Vill du få information om vad som händer inom uppdragsutbildning på Linnéuniversitetet? Fyll i dina uppgifter så skickar vi vårt nyhetsbrev till dig.