Närbild på studenter som pratar med varandra.

Kompetensutveckling inom ledarskap och organisation

Skräddarsy en egen utbildning inom ledarskap och organisation eller köp ett färdigt utbildningspaket. De färdiga utbildningspaketen är bara ett litet urval av det som vi i själva verket erbjuder. Paketen ska ge inspiration till att skapa en egen skräddarsydd utbildning som motsvarar din organisations eller ditt företags behov.

På Linnéuniversitetet utbildar vi blivande ledare och vidareutbildar erfarna chefer.

Utbildningar i ledarskap och organisation är ett brett kunskapsfält där Linnéuniversitetet kan erbjuda expertkompetens inom bland annat projektledning, ekonomistyrning, entreprenörskap, kulturellt ledarskap, direkt ledarskap, interkulturell kommunikation, pedagogiskt och professionellt ledarskap. Linnéuniversitetet kan också erbjuda teorier, modeller och metoder för ledarskap, utvecklingssamtal, svåra samtal, handledning och mentorskap.

Innovationsdrivet ledarskap är ett profilområde för oss där Celed, Centrum för ledarskap i Småland, är en viktig aktör för att utveckla chefer i din organisation och ge dem kunskap och praktiska verktyg.

Färdiga utbildningspaket 

Konflikthantering på arbetsplatsen, 2 dagar

En utbildning för att kunna identifiera, förstå och hantera konflikter i arbetslivet.

Mål

Efter utbildningen skall deltagaren kunna identifiera och analysera orsakerna till varför en konflikt har uppstått samt kunna tillämpa metod för konfliktlösning.

Innehåll

  • Konfliktteorier.
  • Ilska och aggression.
  • Grupp- och organisatoriska orsaker till konflikter.
  • Hantering av konflikter.

Genomförande

Kursen genomförs på plats på Linnéuniversitetet eller på plats hos er.

Skräddarsydd utbildning

I en skräddarsydd utbildning är det din organisations eller ditt företags behov som är i fokus. När vi skräddarsyr en utbildning är det vår uppgift, att tillsammans med dig, utveckla och anpassa utbildningen för att möta din organisations eller ditt företags behov och utmaningar.

En skräddarsydd utbildning kan bestå av föreläsningar, kurser eller vara ett flerårigt program. Utbildningen kan ges på något av våra campus, på distans eller som internat. Du bestämmer! Du är också med och bestämmer hur du vill att utbildningens innehåll och övriga upplägg ska se ut. Dessutom får du avgöra om utbildningen ska vara poänggivande eller inte.

När du skräddarsyr en utbildning hos oss strävar vi alltid efter att den ska skapa värde för din organisation, ge konkreta resultat och varaktiga förbättringar. Vi har en bred palett av kunskap och olika kompetenser som kan kombineras på en mängd olika sätt och vi ser gärna att du drar nytta av den. 

Har du frågor eller vill du skräddarsy en utbildning? Kontakta oss så berättar vi mer.