Våra kurser

Linnéuniversitetet har ett brett utbud av kurser på både grund- och avancerad nivå. Kurser ges på hel- och deltid, på plats på universitetet och på distans.

All utbildning på universitetet är uppbyggd av kurser. Kursernas omfattning mäts i högskolepoäng, hp. Vid heltidsstudier är 30 hp en termin och 60 hp ett läsår. Kurser ges både på hel- och deltid, på plats på universitetet och på distans. Att studera kurser är ett flexibelt sätt att studera på. Istället för att följa ett färdigt upplägg inom program väljer man själv sitt upplägg enligt det som passar dig!

Kurser på grundnivå

Fristående kurser på grundnivå påbörjas efter gymnasiestudierna och omfattar normalt sett de grund- och fortsättningskurser inom de första 90 högskolepoängen av ett ämne.

Våra kurser på grundnivå.

Kurser på avancerad nivå

Med en examen från grundnivå har du möjlighet att söka vidare till kurser på avancerad nivå. I vissa fall kan det också vara möjligt att läsa kurser på avancerad när man avklarat 90-120 högskolepoäng inom ett ämne.

Våra kurser på avancerad nivå.

Läs mer om varför du ska studera på avancerad nivå.

Kurser på distans

Vi erbjuder en stor variation av kurser som kan studeras på distans. En del kurser på distans har obligatoriska träffar, men inte alla.

Våra kurser på distans.

Läs mer om hur det är att studera på distans.

Bygg din egen examen

Du vet väl om att du kan kombinera ihop fristående kurser och bygga en egen utbildning både på grundnivå och avancerad nivå? 

Läs mer om hur du bygger din egen examen

Forskarutbildning

Efter studier till en masterexamen så har du möjlighet att söka dig vidare till forskarstudier. Vid Linnéuniversitetet bedrivs högkvalitativ forskarutbildning med inriktning mot hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, humaniora och samhällsvetenskap, ekonomi och design, samt naturvetenskap och teknik. Utbildning på forskarnivå erbjuds inom samtliga fakulteter vid Linnéuniversitetet och leder till licentiat- eller doktorsexamen.

Läs mer om Forskarutbildning

Vanliga frågor om kurser