Studenter vid Linnéuniversitetet som tagit examen

Bygg din egen examen

Du vet väl om att du kan kombinera ihop fristående kurser och bygga en egen utbildning? På så sätt skapar du din egen examen utifrån ditt eget intresse och den karriär du siktar på.

Att studera fristående kurser är ett flexibelt sätt att studera och det finns en stor variation av kurser inom olika ämnen (huvudområden) att välja på. Kurser finns i olika omfattning, men är vanligen på 7,5, 15 eller 30 högskolepoäng (hp), och delas in i grundnivå och avancerad nivå. Genom att kombinera kurser på rätt sätt kan du bygga ihop din egen utbildning mot en examen. Vanligaste examen på grundnivå benämns kandidatexamen och omfattar 3 års heltidsstudier om totalt 180 hp. På avancerad nivå kan du läsa till en magisterexamen om 1 år om 60 hp eller masterexamen på 2 år om 120 hp. Dessa examina kan du kombinera ihop själv. Examina som du inte kan bygga ihop själv är yrkesexamina, som till exempel sjuksköterskeexamen eller lärarexamen.

En grundregel som är viktig att tänka på när du bygger din egen utbildning är att för att få ut en examen så måste minst hälften av de avklarade kurserna vara inom samma huvudområde, med successiv fördjupning (gäller kandidatexamen), samt inkludera ett examensarbete (självständigt arbete) vars poängantal beror på vilken examen du avser läsa mot, (15 hp för kandidatexamen, 15 hp för magisterexamen, 30 hp eller 2x15 hp för masterexamen). Genom att kombinera ihop din egen utbildning blir du din egen ”projektledare” och får själv styra dina val under utbildningens gång. Tänk på att när du kombinerar ihop din egen utbildning så behöver du ansöka om kurs/er inför varje ny termin. Det kan därför vara bra att planera flera terminer framåt avseende vad du tänker dig att studera de kommande terminerna.

Om du inte har bestämt dig, för vad du vill studera samt har allmänna frågor eller vill ha hjälp med att planera dina studier, kontakta gärna våra centrala studievägledare

Om du har bestämt dig, ta kontakt med en studievägledare på fakultet för att ta reda på vad som gäller för det specifika ämnet eller den examen du är intresserad av. 

Jag har format min utbildning efter eget önskemål

Filip Hallbäck vid Linnéuniversitetet

Filip befann sig mitt i livet när han bestämde sig för att börja studera och letade därför efter en flexibel lösning som passade honom. Valet föll på att bygga sin egen examen vid Linnéuniversitetet. Idag arbetar han som tågvärd.