Våra program

Linnéuniversitetet har ett brett utbud av program inom många olika intresseområden. Program finns på både grund- och avancerad nivå.

Ett program är ett färdigt paket av kurser som leder till en examen. Delar av ett program kan vara valbara kurser och då kan du välja att profilera dig efter ditt intresse. På ett program studerar du oftast ihop med samma kamrater under större delen av studietiden. I program finns det oftast även möjlighet till utlandsstudier och praktik. Studiefart och undervisningstid för program är oftast heltid under dagtid, men det finns också program som exempelvis ges på halvfart och/eller distans. Indelning av program görs enligt grundnivå och avancerad nivå.

Nya program 2024

Program på grundnivå

Ett program på grundnivå leder till en högskole-, kandidat- eller yrkesexamen och påbörjas efter gymnasiestudierna. Oftast är programmen på grundnivå treåriga, 180 högskolepoäng (hp), men det finns även kortare och längre program.

Våra program på grundnivå

Program på avancerad nivå

Efter en examen från grundnivå har du möjlighet att söka vidare till en utbildning på avancerad nivå. Ettåriga program på avancerad nivå benämns magisterprogram och tvååriga masterprogram. Därtill finns yrkesexamina på avancerad nivå. Hos oss finner du en stor variation avseende program man kan studera på avancerad nivå.

Våra program på avancerad nivå.

Läs mer om varför du ska studera på avancerad nivå.

Program på distans

Vi erbjuder ett flertal program som kan studeras på distans. En del program på distans har obligatoriska träffar, men inte alla.

Våra program på distans.

Läs mer om hur det är att studera på distans.

Intresseområden

För att förenkla för dig att hitta de program du kan vara intresserad av har vi valt att dela upp program enligt intresseområde.

Senare del av program

Har du börjat studera på ett program eller läst fristående kurser som motsvarar en del av ett program? Vill du byta till ett program på Linnéuniversitetet? Då kan du ansöka till Senare del av program.

Forskarutbildning

Efter studier till en masterexamen så har du möjlighet att söka dig vidare till forskarstudier. Vid Linnéuniversitetet bedrivs högkvalitativ forskarutbildning med inriktning mot hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, humaniora och samhällsvetenskap, ekonomi och design, samt naturvetenskap och teknik. Utbildning på forskarnivå erbjuds inom samtliga fakulteter vid Linnéuniversitetet och leder till licentiat- eller doktorsexamen.

Läs mer om Forskarutbildning

Vanliga frågor om universitetsstudier och program