Ekonomi, ledarskap och marknadsföring

Vill du skapa och utveckla lönsamma affärer, leda organisationer eller marknadsföra ett varumärke? Gillar du statistik och siffror och vill ha många valmöjligheter när du kommer ut i arbetslivet? Med en examen inom ekonomi, ledarskap eller marknadsföring är hela samhället en potentiell arbetsmarknad, både nationellt och internationellt.

Inom ekonomi, ledarskap och marknadsföring finns program med en rad olika inriktningar. Förutom ekonomi, ledarskap och marknadsföring kan du välja att specialisera dig som civilekonom eller inom till exempel nationalekonomi, affärsutveckling, turism, event, medieproduktion, personalledning, redovisning eller ekonomistyrning.

Samarbete med näringslivet

Flera av utbildningarna har nära samarbete med näringslivet, bland annat genom partnerföretag och gästföreläsare, vilket gör att du får förståelse för din kommande yrkeskarriär. Att du får jobba med skarpa projekt från partnerföretagen gör också att du får utveckla dina projektledaregenskaper och ditt entreprenörskap.   

Karriärmöjligheter

Bland våra tidigare studenter finns de som jobbar som exempelvis:

  • Affärsutvecklare
  • Controller
  • Egenföretagare
  • Hotellchef
  • Inköpare
  • Marknadsförare
  • Social media manager
  • Utredare
  • VD 

Det är ditt eget intresse som styr vilken karriärväg som blir din efter en ekonomiutbildning från Linnéuniversitetet.

Kännetecken för Linnéuniversitetets utbildningar

Utbildningarna ges i Kalmar, i Växjö och på distans. Är du intresserad av turism och entreprenörskap har vi flera utbildningar för dig. De flesta programmen är tre år och ger en kandidatexamen. Däremot är vårt civilekonomprogram fyra år och ger en civilekonomexamen. Om du vill fördjupa dina kunskaper finns det ett magisterprogram och flera masterprogram inom ekonomi, ledarskap och marknadsföring.

För oss är det viktigt att du som student ska få möjlighet att plugga utomlands. Vi anser att erfarenheterna från utbytesstudier är väldigt värdefulla, både för dig som privatperson men också för din kommande yrkesroll. Därför erbjuds du att åka utomlands under en eller flera terminer beroende på vilken av våra ekonomiutbildningar du väljer.

Studiemiljön vid Linnéuniversitetet präglas av närhet mellan studenter och lärare. Här finns allt du behöver för ett rikt studentliv och en aktiv fritid. Under slutet av din utbildning har du dessutom möjlighet att få en mentor. Genom att anmäla dig till mentorprogrammet får du chans att utbyta erfarenheter med din mentor och knyta värdefulla kontakter inför ditt kommande arbetsliv.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Vanliga frågor från dig som funderar på att plugga ekonomi, ledarskap eller marknadsföring

Studerar internationalisering av små och stora företag

Jared kommer från USA och har studerat International Business Strategy. Han beskriver programmet som ett program som tar dig igenom internationaliseringsprocesser av små och stora företag, ur en bred variation av perspektiv, exempelvis marknadsföring, försäljning och ekonomi. Du får arbeta med riktiga scenarios tillsammans med dina klasskamrater som är från hela världen. Den internationella miljön får dig att lära dig nästan lika mycket från dina klasskamrater, som från kursinnehållet, menar Jared.

Hitta din utbildning