Lärarutbildning

Vill du ge barn och unga förutsättningar att förstå omvärlden och växa som individer? Vill du ha ett kreativt arbete där du lägger grunden till ett livslångt lärande? Som lärare blir du en viktig del av unga människors liv och du får chans att inspirera och påverka på ett sätt som verkligen gör skillnad.

På Linnéuniversitetet utbildas lärare för alla nivåer, från förskola till gymnasium. Vi erbjuder lärarutbildningar med mångkulturella perspektiv i nära samverkan med skolan. För dig som vill ha mer praktisk erfarenhet finns det möjlighet att ansöka till ett program med verksamhetsintegrerad profil. Då ingår du i ett arbetslag med lärare på en skola varje läsår under utbildningen.

Karriärmöjligheter

Här kan du utbilda dig till förskollärare, grundlärare för fritidshem, med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 eller årskurs 4-6. Du kan också bli ämneslärare eller yrkeslärare. För dig som vill vidareutbilda dig så finns det möjlighet att läsa till speciallärare eller specialpedagog. Du som har ämneskunskap eller yrkeskunnande kan också läsa en kompletterande pedagogisk utbildning eller yrkeslärarprogrammet.

Kännetecken för Linnéuniversitetets utbildningar

Lärarutbildningarna ges i både Kalmar och Växjö. Du kan också läsa många utbildningar på distans. Studiemiljön vid Linnéuniversitetet präglas av närhet mellan studenter och lärare. Här finns allt du behöver för ett rikt studentliv och en aktiv fritid. Under slutet av din utbildning har du dessutom möjlighet att få en mentor. Genom att anmäla dig till mentorprogrammet får du chans att utbyta erfarenheter med din mentor och knyta värdefulla kontakter inför ditt kommande arbetsliv.

Internationella möjligheter för lärarstudenter

Som lärarstudent har du möjlighet att studera utomlands som utbytesstudent precis som alla andra studenter vid Linnéuniversitetet. Du kan också förlägga en av dina VFU-perioder eller skriva ett av dina självständiga arbeten utomlands.

Läs mer om internationella möjligheter för lärarstudenter

Tack lärare

En bra lärare kan göra en enorm skillnad i barn och ungdomars liv. De kan inspirera till lärande, stärka självkänslan och ge barnen de verktyg de behöver för att lyckas. Se filmerna där några elever berättar om sina lärare.

Därför vill jag bli lärare

Vanliga frågor om lärarutbildningen

Program inom lärarutbildningen

Förskollärare

Förskolläraren arbetar med barn som är mellan ett och upp till sex år gamla och följer deras utveckling från det att det första ordet har sagts, till det att barnen börjar sin första klass.  

Grundlärare

Grundläraren arbetar i årskurs F-6 samt fritidshem. Här tränas barns grundläggande färdigheter som de behöver för att fortsätta utvecklas inom och utanför skolan.

Ämneslärare

På gymnasiet möter ämnesläraren unga vuxna som ställer höga krav på dina ämneskunskaper som du har valt att studera. Du blir även behörig att undervisa i årskurs 7-9. På Linnéuniversitetet kan du välja bland 17 ingångsämnen. Du väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. 

Växjö

Kompletterande pedagogisk utbildning - KPU

Har du redan ämneskunskaper i något undervisningsämne kan du läsa en kompletterande pedagogisk utbildning för att ta en ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan eller årskurs 7-9.

Speciallärare och Specialpedagog

Som speciallärare väljer du mellan specialiseringarna elever med intellektuell funktionsnedsättning, matematikutveckling eller språk-, läs- och skrivutveckling. 

Yrkeslärare

Som yrkeslärare arbetar du på något av gymnasieskolans yrkesprogram. Här har du redan ett gediget yrkeskunnande som du bygger på med den utbildningsvetenskapliga kärnan.