Samhälls- och beteendevetenskap

Vill du vara med och lösa globala frågor? Är du intresserad av politik och samhällsutveckling? Vill du studera organisationsutveckling eller lära dig mer om människors känslor och beteenden, för att bättre förstå relationen mellan individ, grupp och samhälle?

Med en utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap får du kunskap och verktyg för att möta utmaningarna i en föränderlig värld. Du kan välja att specialisera dig inom: freds- och utvecklingsstudier, genusvetenskap, statsvetenskap, pedagogik, psykologi, sociologi och socialt arbete.

Vi erbjuder utbildningar som uppmuntrar kulturella utbyten – och du rustas för att möta globalisering och internationalisering i ditt framtida arbetsliv. Du kan bland annat välja att läsa en eller flera terminer utomlands.

Karriärmöjligheter

Efter examen kan du bland annat arbeta som integrationsstrateg, analytiker, HR-chef, socionom eller psykolog – för att bara nämna några.

Tre personer i samtal med loggan för Changing Conversations över

Changing Conversations

Under namnet Changing Conversations har vi besökt några gymnasieskolor runt om i landet för att låta elever och forskare diskutera viktiga frågor kring jämställdhet, rasism, segregation, normer, våld och trygghet.

Samtalsämnena på de fem gymnasieskolorna adresserar några av de samhällsproblem som många ungdomar känner både oro och farhågor inför. 

Forskarna och deras ämnen har matchats mot elevernas vardag och verklighet på respektive skola och ort för att skapa dialog kring händelser som eleverna på olika sätt möter i sin vardag.

Fortsätt diskutera - fortsätt förändra!

Se alla avsnitt av Changing Conversations och läs mer.

Kännetecken för Linnéuniversitetets utbildningar

Utbildningarna ges i Kalmar och i Växjö. De flesta programmen är tre år och ger en kandidatexamen. Om du vill fördjupa dina kunskaper har du goda möjligheter att läsa vidare på ett magister- eller masterprogram.  

Studiemiljön vid Linnéuniversitetet präglas av närhet mellan studenter och lärare. Här finns allt du behöver för ett rikt studentliv och en aktiv fritid. Under slutet av din utbildning har du dessutom möjlighet att få en mentor. Genom att anmäla dig till mentorprogrammet får du chans att utbyta erfarenheter med din mentor och knyta värdefulla kontakter inför ditt kommande arbetsliv.

Vanliga frågor om samhälls- och beteendevetenskap

Längtar du efter att göra skillnad i världen?

Fredrika kommer från Stockholm men hittade som tur var vägarna till de småländska skogarna och Växjö. ”Statsvetarprogrammet har gett mig utlopp för mitt intresse för internationell politik och ekonomiska utvecklingsfrågor, bland annat genom en mycket spännande utbytestermin i Seoul, Sydkorea”.

Hitta din utbildning

Utbildning på grundnivå