Vård, idrott och hälsa

Är du intresserad av människor och hälsa? Vill du jobba med frågor som rör människans situation i det moderna samhället? Efter en utbildning inom vård, idrott och hälsa är du rustad för att sätta människan i fokus och jobba med bland annat hälsofrämjande insatser, vård och socialt stöd.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Som du säkert redan känner till finns det stor efterfrågan på arbetskraft inom vården och sjuksköterskor och barnmorskor kommer alltid att behövas i vårt samhälle. Även inom idrottsläraryrket ser arbetsmarknaden god ut.

Inom området vård, idrott och hälsa kan du också läsa programmet Coaching och Sport Management vilket kan leda till jobb som utbildare, sportchef eller tränare. Om du är intresserad av sport- och idrottsevenemang är det också en möjlig karriärväg. Idrottsvetarprogrammet och det hälsovetenskapliga programmet ger dig istället kompetens att jobba med rådgivning kring friskvård och hälsa, såväl inom offentlig som privat sektor. Oavsett vilket program du väljer kan du efter utbildningen driva eget företag inom idrott- och hälsobranschen.     

Vi har också masterprogram inom området där du kan specialicera dig inom eHälsa eller fokusera på hur klimatförändringarna påverkar vår hälsa i den internationella mastern Hälsovetenskap.

Kännetecken för Linnéuniversitetets utbildningar

Utbildningarna ges i Kalmar, Karlskrona, Ljungby, Oskarshamn, Västervik och Växjö. Du kan också välja att läsa på distans. De flesta programmen innebär studier i tre år och leder till en kandidatexamen. Om du vill fördjupa dina kunskaper finns det flera magister- eller masterprogram inom vård, idrott och hälsa. Vi har till exempel ett antal olika inriktningar om du vill utbilda dig till specialistsjuksköterska.

Studiemiljön vid Linnéuniversitetet präglas av närhet mellan studenter och lärare. Här finns allt du behöver för ett rikt studentliv och en aktiv fritid. Under slutet av din utbildning har du dessutom möjlighet att få en mentor. Genom att anmäla dig till mentorprogrammet får du chans att utbyta erfarenheter med din mentor och knyta värdefulla kontakter inför ditt kommande arbetsliv.

Vanliga frågor om Vård, idrott och hälsa

En utbildning med bredd men också fördjupning inom intresseområde

Student, Malin

Redan under utbildningen började Malin Hildingsson att arbeta som projektledare på SISU Idrottsutbildarna Blekinge. Efter hennes studier på Idrottsvetarprogrammet har Malin hunnit med att arbeta som verksamhetsutvecklare för Blekinge Health Arena och som folkhälsostrateg i Landstinget Blekinge. Idag jobbar Malin som utredare på Folkhälsomyndigheten.

Hitta din utbildning

Utbildning på grundnivå