Journalistik, information och kommunikation

Är du intresserad av historia, samhällsförhållanden och kultur och hur dessa samspelar med varandra? Eller vill du ha en karriär inom medieproduktion och journalistik? I vårt samhälle finns många jobb där kommunikativ kompetens är avgörande. Hos oss rustas du för att möta behoven att på olika sätt kommunicera och förmedla sig med omvärlden.

Kärleken till språket. Språket som verktyg, som nyckel, som förstoringsglas. Berättelserna som måste berättas. Berättelserna som har berättats. Som måste bevaras och analyseras. Och berättas igen. För alla som inte har en egen röst. För alla som tystas ner och glöms bort. I orden finns friheten.

Språket förändras. Föråldras. Föds på nytt. I nya former, på nya platser. Det förändrar och påverkar. Det är människans verktyg. Megafon och trollstav.

Det handlar om grundlig hantverkskunskap. Hands on. Produktion på riktigt. Teori och praktik. Teknik. Klippa och sätta ihop. Delar blir helheter. Kreativa processer. Språkgranskning och textanalys. Detektivarbete. Kritiska förhållningssätt. Nya utmaningar och gamla sanningar.

Jag är i språket. I texterna, bilderna och ljuden. I samhällets tjänst. För demokrati och frihet. För nytta och nöje. Fiktion och fakta. Jag är verktyget som gör nytta. Som gör allting möjligt.

Hitta ditt program