Student

Samhälls- och beteendevetenskap

Vill du jobba med integration och mångfald, fred- och utveckling och mänskliga rättigheter? Eller med ledarskap, organisationsutveckling eller människans känslor och beteenden? Vi erbjuder utbildningar som uppmuntrar kulturella utbyten – och du rustas för att möta globalisering och internationalisering i ditt framtida arbetsliv.

Det är komplicerat. Men det går att förstå. Människan i relation till andra människor. I relation till sig själv och till samhället. Och till världen. Världen i människan.

Ojämlikheter, funktioner, makt. Politik. Identitet. Vi formar och formas. Normer och regler. Medier. Stater, nationer, kulturer, grupper. Individer. Under förstoringsglaset syns mönster och strukturer.

Olika perspektiv. Inåt och utåt. Framåt. Men också uppåt, neråt. Människan i sitt sammanhang. Socialt och kulturellt. Religiöst. Nya förhållningssätt. Nya frågor. Gamla frågor. Integrationsfrågor, mångfaldsfrågor och genusfrågor. Sverige i Europa. I världen. Internationella relationer. Politik, offentlig verksamhet och organisationer. Analys. Övning och praktik. Allt hänger ihop.

Nu är utvecklingspotentialen som störst. Världen är min. Jag vill påverka och påverkas. Jag vill bidra. Jag vill engagera och engageras. Nu vill jag växa.

Hitta din utbildning

Tidigare studenter berättar

Porträtt Gustaf Möller

Gustaf driver Kryast i Sverige AB

Direkt efter att Gustaf tog examen från programmet Coaching and sports management (CSM) startade han upp Kryast i Sverige AB, där han både är ägare och VD. Kryast är ett bolag som erbjuder hälsofrämjande tjänster i form av exempelvis utbildningar i stresshantering, hälsofrämjande ledarskap, kost och teamutveckling.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

– Eftersom vi är ett mindre bolag så jobbar jag med mycket varierande arbetsuppgifter. En vanlig dag brukar främst bestå av kundmöten, arbete med marknadsföring och strategisk utveckling, men också operativa samtal med kollegor.

Hur tänkte du när du valde att läsa CSM på Linnéuniversitetet?

– Jag ville läsa något som jag tyckte var roligt och jag har alltid haft ett stort idrottsintresse. Det var fotbollen som var min ingång och som gjorde att jag till slut valde CSM.

Vad har du haft mest nytta av från din utbildning?

– Det är helt klart bredden. CSM är en väldigt bred utbildning, vilket öppnar upp många dörrar när man är klar.

Förutom rena ämneskunskaper, vad lärde du dig under tiden som student?

– Jag utvecklade mitt entreprenöriella driv genom att jag hela tiden jobbade i projekt både inom utbildningen och vid sidan av studierna. Det lärde mig att ta eget ansvar och utveckla min genomförande kraft.

Finns det något som du har kunnat göra möjligt tack vare din utbildning?

– Ja, jag har kunnat starta företag och jobba med något som jag älskar.

Har du några framtidsplaner och något drömjobb?

– Jag jobbar med mitt drömjobb just nu. Men i framtiden kanske det finns fler bolag eller projekt som kräver min uppmärksamhet.