Språk och kultur

Är du intresserad av kultur och kulturarvets betydelse för politik, ekonomi och regional samhällsutveckling? Vill du ha ett internationellt arbete i tiden, där möten med människor, samhällen och kultur är en del i ditt yrkesliv? Efter en utbildning i språk och kultur är du rustad för en internationell karriär och för att verka i ett mångkulturellt samhälle.

Gränserna är osynliga men ändå uppenbara. Rutnät över världen. Lapptäcken. Religioner, värderingar, traditioner.

Uppfattningar. Framträder i bilder, former, ljud. I musiken, filmen, litteraturen, på scenen. I grälet på gatan, i omfamningen, i avskedet. I det dolda, världsomfattande. I det exponerade, mänskliga.

Dåtid, nutid. Framtid. Orden, tonerna, färgerna rör sig genom tidsrymderna. Grammatiken och meningsuppbyggnaden. Fonetiken och syntaxen. Förändringarna. De historiska fynden. Den moderna metropolen och den forntida arkitekturen.

Frågorna handlar om modernitet och globalisering. Etnicitet och pluralism. Imperialism. Moral. Mikro- och makroperspektiv. Visioner. Strukturer. Beteendemönster. Att hitta skillnader. Likheter. Se mönster. Intonationer. Nyanser.

Titta ut över världen och överväldigas. Allt är möjligt. Jag gör allting möjligt.

Hitta din utbildning

Lärarutbildning inom språk och kultur

Tidigare studenter berättar

Porträtt Roksana Drabiuk

Roksana jobbar som handläggare på Pensionsmyndigheten

För Roksana Drabiuk innehåller varje ny arbetsdag på Pensionsmyndigheten nya utmaningar när hon utreder och granskar inkomna ansökningar om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från pensionärer.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

– En vanlig arbetsdag arbetar granskar och utreder jag flera ansökningar. Det finns olika typer av ansökningar och varje ansökan är unik eftersom den gäller för en specifik person med ett specifikt bostads- och inkomstförhållande. Jag kontrollerar att uppgifterna i ansökningarna stämmer och begär in ytterligare uppgifter från exempelvis banker, försäkringsbolag och andra myndigheter när det behövs. Eftersom alla ansökningar är specifika är de också olika svåra att granska och utreda – vilket också gör att antalet ärenden som jag hinner handlägga varierar från dag till dag, säger Roksana.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med jobbet är att det hela tiden uppstår nya utmaningar och att det alltid finns nya saker att lära sig. Jag och mina kollegor är eniga om att man aldrig kan bli en fullärd handläggare inom bostadstillägg, eftersom det ständigt uppstår nya svårigheter. Trots att jag har regler och riktlinjer som jag måste förhålla mig till, så kräver vissa situationer min egen bedömning. Det kan i sig vara en utmaning eftersom jag själv ansvarar för den bedömning jag gjort och det beslut jag tagit.

Hur tänkte du när du valde utbildning? Varför blev det just det här programmet på Linnéuniversitetet?

– Jag har alltid sökt mig till internationella omgivningar då jag älskar språk och olika kulturer. Därför ville jag också läsa ett program som kunde ge mig möjligheten att få jobba internationellt och att få utnyttja mina språkkunskaper. Att det blev just Linnéuniversitetet är dels för att universitetet ligger nära mitt föräldrahem, men också för att jag inte kunde hitta så många andra program som kombinerade statsvetenskap med språk och praktik utomlands.

Vad har du haft mest nytta av i din utbildning?

– Det är helt klart det tyska språket. Hittills har kunskaper i tyska varit viktigt i alla mina jobb och jag tror det kommer vara viktigt även i min framtida karriär. Mina kunskaper i statsvetenskap har jag också haft nytta av då jag fått förståelse för hur olika organ i samhället hänger ihop, vilket jag tror är viktiga kunskaper för alla som vill jobba med sådant som kräver kunskap om statens uppbyggnad och funktion.

Vad tror du att du gör i framtiden? Har du något drömjobb?

– Trots att jag trivs väldigt bra med mitt nuvarande jobb på Pensionsmyndigheten så har jag alltid drömt om att jobba internationellt. Jag vill gärna göra karriär på ett svenskt konsulat i något av de tyskspråkiga länderna. Jag tycker det låter väldigt spännande att få jobba som representant åt ett land i ett annat land och att få jobba med frågor kring migration, integration och multikulturalism.