Design, konst och musik

Är du intresserad av form och design? Gillar du att uttrycka dig i text, musik eller bild? Linnéuniversitetet erbjuder flera utbildningar som kan leda till ett kreativt och inspirerande yrke inom design, konst och musik.

Intrycken blir fler. Uttrycken är oändliga. Känslor och tankar måste åskådliggöras. Höras. Sorteras. Analyseras. Lycka, sorg och allt där emellan. Mellanrummen. Tomrummen. Glädjerusen och välbehagen. Ytan och djupen.

Texter som komponeras, toner som sammanfogas. Abstrakt, organiskt, rytmiskt. Stringent. Nutida bilder och former. Filmsekvenser. Systematik, rörelse, segment.

Stora komplicerade frågor eller en liten detalj. Innovation och produktion. En lång process eller en aha-upplevelse. Att tolka världen och se människans behov. Ekonomi, politik, tillverkning, hantverk, teknik, material. Visualisering. Skapande.

Allt är möjligt. Kreativitet och passion. Globalt, lokalt, hållbart. Ansvarsfullt.

Världen rör sig i människan och människan i världen. Min passion är jag. Jag lever i den. Den lever i mig. Nu tar jag steget.

Hitta ditt program

Tidigare studenter berättar

Sofia Granefelt

Sofia fick jobb som servicedesigner direkt efter kandidatexamen

Sofia Granefelt Laurén fick jobb som Service Designer på Transformator Design i Stockholm direkt efter sin examen 2012. Sedan hösten 2016 började Sofia en ny resa, nämligen att studera masterutbildningen Design for Social Innovation på School of Visual Arts i New York.


Du började jobba på Transformator direkt efter examen, hur kom det sig?

 – Det började med att jag blev introducerad för Service Design sista året på designutbildningen i Växjö och blev omedelbart intresserad av den användarcentrerade, iterativa metodiken för att skapa hållbara lösningar och tjänster. Jag fick höra att Transformator Design helt klart var stället att vara på om man ville lära sig mer om Service Design på djupet. Jag sökte en trainee-plats direkt efter min kandidatexamen i samband med att jag flyttade upp till Stockholm och blev kvar.

Vad har du för titel, arbetsuppgifter?

 – Min titel är Senior Service Designer. Som Service Designer försöker vi förstå tjänsteupplevelsen utifrån ett användarperspektiv. Vi utgår ifrån människors behov, beteenden och drivkrafter i designandet av strategier och tjänster. De gör vi genom att observera och göra intervjuer med slutanvändare och inkludera medarbetare i utvecklings processen av nya lösningar. Genom empati och ökad förståelse för vad människor faktiskt upplever och gör kan vi förstå vad som behöver förändras och hur. Som Senior Service designer så är man dessutom kvalitetsansvarig för projektresultatet och ansvarig för att leda och ge projektteamet förutsättningar att prestera bra och växa i sin roll.

Hur ska man tänka som student för att nå sina mål efter utbildningen?

– För att nå sina mål efter utbildningen tror jag på att våga visualisera och formulera sitt mål högt för sin omgivning (det blir oftast mer verkligt då), visa sin nyfikenhet och våga vara jobbig för att nå dit man vill. Jag tror också man har nytta av att tidigt reflektera över vad det är man önskar få ut av utbildningen. Jag utnyttjade första och andra året på kandidaten med att testa på så mycket som möjligt, inspireras och lära av andra. Tredje året kunde jag fokusera inom mitt intresseområde, fördjupa min kunskap samt påbörja portfolion. Ta chansen att jobba med kunder och riktiga case är såklart givande, inte bara för kontakten med potentiella uppdragsgivare med även för att för att få insikt i hur det ser ut på insidan av många organisationer och därmed hur jobbrollen skulle kunna yttra sig i yrkeslivet.

Du ska studera en masterutbildning i New York, vad är det som lockar med just den utbildningen?

– Designutbildningen i Växjö gav mig insikt i att det går att applicera en kreativ designprocess för att hitta lösningar på stora samhällsutmaningar. Under de senaste 4 åren som service designer har jag haft möjlighet att engagera mig i viktiga frågor och samhällsfunktioner men också fått insikt i de många hinder man stöter på längst med vägen. Nu vill jag ytterligare utveckla min förmåga att arbeta med social innovation på global nivå för att kontinuerligt driva positiv förändring. Design for Social Innovation på School of Visual Arts är det första masterprogrammet i Social Impact Design för alla som vill leda förändring inom företag, myndigheter, offentlig sektor. Det som är gemensamt för oss som söker dit är drivkraften att skapa förändring. Utöver det har vi olika bakgrund, erfarenheter och kunskap. Det tilltalar mig att jobba tvärdisciplinärt med problemlösning på det sättet. Ett extra plus är såklart att utbildningen är i New York. Att lära känna nya platser, kulturer och människor ger mig massor av energi och inspiration.