studenter som sitter vid ett bord och pluggar vid dator och i böcker

Förberedande utbildningar

En förberedande utbildning är ett smart sätt att bredda din behörighet eller fräscha upp dina kunskaper. Våra förberedande utbildningar öppnar dörren till en mängd spännande program och ger platsgaranti till flertalet av dem!

En förberedande utbildning ger dig inte bara de kunskaper du saknar, du skaffar dig dessutom en bra studieteknik, får inblick i studentlivet, lär känna lärare och bekantar dig med våra studieorter.

Efter en förberedande utbildning har du behörighet motsvarande gymnasiet och platsgaranti till flera av våra utbildningar, bland annat inom IT, matematik, naturvetenskap och teknik. Du är också behörig till vissa inriktningar inom lärarutbildningen. Behörigheten gäller förutsatt att du uppfyller eventuella övriga behörighetskrav. Mer information om vilka program du har platsgaranti till efter att ha läst en naturvetenskaplig eller teknisk förberedande utbildning finns på Lnu.se.

Studenter berättar

Porträtt Jessica Peltonen

Jessica läser tekniskt basår

Jessica Peltonen har länge varit intresserad av teknik och naturvetenskap. I framtiden vill hon läsa ett civilingenjörsprogram. För att läsa upp sina betyg och prova på om ett tekniskt yrke är något för henne, så har hon valt att först läsa ett tekniskt basår.

Vad är det bästa med att läsa tekniskt basår?

– Genom att läsa tekniskt basår har jag fått en inblick i hur det är att studera på universitetet, en möjlighet att uppleva campuslivet och en chans att reflektera över vad jag egentligen vill. Utbildningen har gett mig en bra förståelse för alla ämnen som jag läser. Jag tycker att det tekniska basåret ger mig en bra grund att stå på och jag tror det kommer spela roll för mina framtida studieresultat.

Vad är mest utmanande med att läsa ett tekniskt basår?

– Det är ett högt tempo och det är en utmaning att klara av uppgifterna. Samtidigt gillar jag det eftersom att jag känner att jag utvecklas och blir bättre förberedd för vidare studier. 

Vad vill du göra efter att du avslutat det tekniska basåret?

– Då vill jag fortsätta utbilda mig inom kemi- och bioteknik eftersom det är något jag skulle vilja jobba med i framtiden.

Vad skulle du säga till en person som funderar på att välja att läsa tekniskt basår?

– Bara sök! Det finns mycket att vinna på att läsa ett tekniskt basår. Det tekniska basåret är både förberedande och utvecklande. Dessutom ger basåret platsgaranti till vissa program. 

Garantiplatser för basåret

För dig som läser någon av de förberedande utbildningar som ges vid Linnéuniversitetet:


• Tekniskt/naturvetenskapligt basår (Växjö)
• Naturvetenskapligt basår (Kalmar)
• Bastermin i matematik och fysik (Växjö)

Finns det garantiplatser på ett antal datavetenskapliga, naturvetenskapliga och tekniska program på grundnivå vid Linnéuniversitetet påföljande hösttermin. Detta förutsätter dock att du får godkänt resultat på de kurser som ingår i Basåret/Basterminen, samt att du uppfyller eventuell annan särskild behörighet för programmet som inte täcks in av de kurser du läst på Basåret/Basterminen.

Skulle det vara fler sökande från Basåret/Basterminen än antalet garantiplatser på ett visst program, sker ett urval utifrån de sökandes gymnasiebetyg.

Följande program har garantiplatser ht 2017 för de studenter som läser Basåret/Basterminen under läsåret 2016-2017.

Program/Antal garantiplatser ht-17

Du söker till programmen ovan på vanligt sätt via Antagning.se. När du gör det behöver du inte åberopa garantiplats i din ansökan – detta sköts per automatik av Antagningen på Linnéuniversitetet. Observera att det inför ht 2018 kan ske förändringar avseende vilka program som Basåret/Basterminen ger garantiplats på.