Lärarutbildning

Vill du ha ett kreativt och inspirerande arbete där du lägger grunden till ett livslångt lärande? Då är läraryrket något för dig. Att arbeta med barn och unga är både stimulerande och utmanande och som lärare är du med och påverkar deras framtid varje dag. Hos oss utbildas lärare från förskola till gymnasium, och vi erbjuder utbildningar med mångkulturella perspektiv i nära samverkan med skolan. För dig som vill ha mer praktisk erfarenhet ute i skolan finns det möjlighet att välja en inriktning med verksamhetsintegrerad profil.

En förebild. En guide. En mentor. Ett bollplank, ett uppslagsverk, ett fönster ut mot världen. Läraren är förutsättningen för fortsättningen.

Det handlar om att göra skillnad. Förmedla kunskaper, grundläggande principer, värderingar, fakta. Inspirera, stimulera, engagera. Förvandla.

Pedagogiken är grunden. Didaktik och ämnesstudier. Kreativitet och kompetens. Ansvar. Verkligheten är växtplatsen. Nya kunskaper måste prövas där ute. I världen. I klassrummet. I huvudet och hjärtat. Allt är möjligt.

Skolan är en värld som måste försöka förstå världen. Och förklara den. Jag vill vara en del av den världen. Bli inspirerad och utmanad. Växa. Det här är det viktigaste jobbet i världen.

Därför vill jag bli lärare

Program inom lärarutbildningen

Två barn sitter och pysslar med papper vid ett bord
Studenter i datorsal jobbar med kameran

Förskollärare

Förskolläraren arbetar med barn som är mellan ett och upp till sex år gamla och följer deras utveckling från det att det första ordet har sagts, till det att barnen börjar sin första klass. Förskollärarprogrammet på trekvarts fart ges för sista gången med start ht-2018. 

Grundlärare

Grundläraren arbetar i årskurs F-6 samt fritidshem. Här tränas barns grundläggande färdigheter som de behöver för att fortsätta utvecklas inom och utanför skolan.

Ämneslärare

På gymnasiet möter ämnesläraren unga vuxna som ställer höga krav på dina ämneskunskaper som du har valt att studera. Du blir även behörig att undervisa i årskurs 7-9. På Linnéuniversitetet kan du välja bland 17 ingångsämnen. Du väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. 

Växjö

Kompletterande pedagogisk utbildning - KPU

Har du redan ämneskunskaper i något undervisningsämne kan du läsa en kompletterande pedagogisk utbildning för att ta en ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan eller årskurs 7-9.

Speciallärare och Specialpedagog

Som speciallärare väljer du mellan specialiseringarna elever med utvecklingsstörning, matematikutveckling eller språk-, läs- och skrivutveckling. 

Yrkeslärare

Som yrkeslärare arbetar du på något av gymnasieskolans yrkesprogram. Här har du redan ett gediget yrkeskunnande som du bygger på med den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Internationella möjligheter för lärarstudenter

Som lärarstudent har du samma möjligheter att studera utomlands som utbytesstudent som alla andra studenter vid Linnéuniversitetet. Du kan också förlägga en av dina VFU-perioder eller skriva ett av dina självständiga arbeten utomlands.

Läs mer om internationella möjligheter för lärarstudenter

Tidigare studenter berättar

Porträtt Markus Thorssell

Markus jobbar med musik, magi och pedagogik

Ett stort intresse för musik avgjorde Markus Thorsells yrkesval. Idag varvar han jobbet som musiklärare med rollen som egen företagare och använder både ett och annat trick för att få eleverna att jobba bra på lektionerna.

Varför valde du att läsa till lärare?

– För att det är roligt att stå framför ungdomar och lära ut saker. Sen tycker jag också det är kul att få syssla med musiken som både hobby och jobb. 

Vad är din drivkraft som lärare?

– Att försöka få elever som inte tror de klarar saker att klara av dem. Alla kan kanske inte bli popstjärnor men med hårt arbete och målmedvetenhet kommer man väldigt långt och det gäller det mesta i livet! Det brukar jag säga till mina elever.

 Vad har du för ansvarsområden?

– På skolan är jag bland annat ansvarig för Lucia, julavslutning, skolavslutning, talangjakt och andra uppträdanden som sker utöver den vanliga musiken, som jag såklart också har hand om.

Har du haft nytta av utbildningen i ditt arbete?

– Efter utbildningen startade jag också företaget MagicMarkus Entertainment, där jag arbetar som trollkarl/illusionist med bland annat jonglering, trolleri och musik. Kunskaperna i musik och pedagogik har jag haft stor nytta av både som musiklärare och i mitt företag där jag möter mycket ungdomar.

Har du någon dold talang som har visat sig vara användbar?

– Jag arbetar ju även som trollkarl, men den talangen är väl inte så dold. När eleverna har jobbat bra så kan det bli ett och annat trick!

Helene Bard i skolan

Helene rustar barn och ungdomar med värderingar och kunskaper inför framtiden

Helene Bard utmanas av att resa, träffa folk från olika kulturer och möta det hon inte riktigt känner till. Hon valde att utbilda sig till grundlärare för att det går att jobba var som helst i världen. Efter sitt första lärarjobb på Skandinaviska skolan Costa Blanca i Spanien, fortsätter hon utvecklas och har nyligen läst in kurser för att undervisa i svenska som andraspråk på högstadiet.

Maria Daniels besöker lärarutbildningen på Linnéuniversitetet

Maria jobbar som rektor

Maria Daniels är utbildad ämneslärare för gymnasieskolan. Efter 15 år i yrket valde hon att vidareutbilda sig till rektor. Idag är hon en av fyra rektorer på Katedralskolan i Växjö och ansvarar för de humanistiska och estetiska programmen. I sin roll som rektor sätter hon mötet med eleverna i fokus och utmanas av att få eleverna att klara sina studier och att kunna möta upp alla förväntningar på skolan som kommer utifrån.