Sjöfart

Friheten, stämningen ombord och alla världens hav som arbetsplats. Det finns mycket som lockar med en karriär till sjöss. Sjöfarten är en internationell högteknologisk bransch där ditt yrke är lika mycket en livsstil som ett arbete.

Oceanerna mellan oss. Kusterna, bukterna. Himlen. Kontinenterna. Strömmarna, stormarna. Dimman. Vågorna. Och vattnet, det oändliga.

Längtan långt, långt bort. Dagarna och nätterna. Stjärnorna. Hällregnet. Tidvattnet. Utmaningen. Ensamhet och samhörighet. Vänskap. Kanske hemlängtan.

Det handlar om teknik. Simulering och verklighet. Manövrering i dålig sikt. I trånga farleder. Teori och praktik. Tillämpad matematik, hydraulik och pneumatik. Säkerhet. Transport och export. Temperatur, tryck, radar, lod, bogpropeller. Maskinrum. Drift och underhåll. Det är ett lagarbete. Ett samarbete. Det är navigering och miljö. Det handlar om reglerteknik. Skeppsteknik.

Med blickarna utåt, mot horisonten, mot äventyret. Det börjar här. Jag antar utmaningen. Kusten är klar.

Hitta din utbildning

Tidigare studenter berättar

Porträtt Evelina Sandar

Evelina gör karriär till sjöss och stormtrivs

Hon har alltid lockats av havet och ville ha ett spännande och lärorikt jobb med varierande arbetsuppgifter. Hon valde att satsa på en sjöfartskarriär. Efter sin examen från Sjökaptensprogrammet i Kalmar jobbar hon idag som båtman och kör lotsbåt. För Evelina Standar är ingen dag den andra lik och varje dag är fylld med nya utmaningar.

Varför valde du Sjökaptensprogrammet?

– Jag har alltid tyckt om att vara på havet och var ute på havet mycket med fritidsbåt under min uppväxt. Under min gymnasietid på Den Seglande Gymnasieskolan på Öckerö blev jag mer och mer intresserad av att jobba till sjöss. Vi seglade med T/S Gunilla under tre månader per år över stora delar av världen. Detta var mycket spännande och lärorikt. Efter gymnasiet jobbade jag som lättmatros och sedan matros på ett containerfartyg som gick mellan Europa, Kanada och USA. Det var när jag jobbade där som jag bestämde mig för att söka till Sjökaptensprogrammet eftersom jag ville fortsätta jobba till sjöss.

Hur var det att plugga på Sjökaptensprogrammet?

– Att plugga på sjökaptensprogrammet var både spännande och lärorikt. Under studietiden hade vi både teoretiska lektioner och praktiska övningar. Vi hade också ett års fartygsförlagd utbildning. Jag tycker det är väldigt bra att man får varva teori på skolan med att vara ute i verkligheten, på plats på fartygen, för att se hur arbetet går till och för att träffa folk som jobbar i branschen.

Vad har du gjort sedan du tog examen?

– Jag har jobbat som styrman i Nordsjön på ett supply-fartyg som går mellan olika oljeriggar. Nu jobbar jag som båtman och kör lotsbåt.

Vad innebär det att jobba som båtman och köra lotsbåt?

– Min arbetsuppgift är att transportera lotsarna till de olika fartygen som de skall lotsa in och ut ifrån hamnen. Jag kör då en mindre båt som transporterar lotsarna till rätt lotsplats för att där lämna av lotsen på det fartyg som skall in till hamn.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

– Det är lite svårt att beskriva en vanlig dag eftersom vi ibland jobbar både dag och natt. Men dagliga rutiner innebär bland annat förberedelser inför avgång, bunkring, uppstart av motorer och att gå igenom checklistor. Därefter kör vi lotsbåten med lotsarna till olika fartyg som antingen ligger vid kaj och skall lotsas ut från hamnen eller som kommer in till lotsplatsen och skall ta lots in till hamn.

Har du haft nytta av din utbildning i ditt arbete?

– Jag har haft stor nytta av min utbildning i mitt arbete, speciellt under min tid som styrman på supply-fartyg där det är mycket lastning och lossning av både däckslast och tanklast i flytande form.

Hur ser du på framtiden?

– Jag trivs mycket bra med att jobba till sjöss och hoppas kunna fortsätta med det många år framöver.

Vad skulle du säga till en person som funderar på att välja utbildningen?

– Att jobba till sjöss är såklart speciellt, men vill du ha ett annorlunda och spännande jobb, tycker jag absolut att du ska läsa till Sjökapten.

Vad tar du med dig ut på sjön? 

Fortbildning och uppdragsutbildningar vid Sjöfartshögskolan

Lär mer om Sjöfartshögskolan fortbildningskurser och uppdragsutbildningar 

bild på student

Rescue Training Centre

Rescue Training Centre, RTC, ligger i centrala Kalmar med fem minuters promenad från Sjöfartshögskolans lokaler. RTC har nyrenoverade lokaler och ny utrustning. Inom området finns klassrum,verkstäder och omklädningsrum. På kajen har tre typer av räddningsfarkoster monterats, en snabbgående räddningsbåt, en täckt livbåt och en så kallad frittfallbåt.

Både sjöbefälsstudenter och fortbildning för yrkesaktiva kommer att bedrivas vid RTC.

RTC, frifallsbåt