Vård, idrott och hälsa

Är du intresserad av kropp och hälsa? Vill du jobba med frågor som rör människans situation i det moderna samhället? Efter en utbildning inom vård, idrott och hälsa är du rustad för att sätta människan i fokus och jobba med bland annat hälsofrämjande insatser, vård och socialt stöd.

I rörelsen. Muskelarbetet. Explosionen. Koncentrationen och utmattningen. I total lycka, eufori. I smärta och lidande. I det söndertrasade, i det perfekt fungerande. Kroppen och själen. Harmoni och funktionalitet.

I välmåendet och illamåendet. I det livslånga. I det akuta. Alltid med ett starkt engagemang. Alltid med ett helhetsperspektiv på människan. I livet just så som det är. Utan skygglappar. Utan filter. Alltid med båda fötterna på jorden. I fullt förtroende. I total trygghet.

Hälsovård, sjukvård, friskvård. Intensivvård, primärvård, slutenvård. Cellbiologi, kemi, mikrobiologi. Etik. Prover. Analyser. Verkningseffekter.

Idrottens roll i samhället, i olika kulturer. Ledarskap och grupputveckling. Träningslära. Anatomi. Fysiologi. Livsstil. Friluftsliv. Liv.

Jag brinner för människan. Vinnarskallarna, energiknippena, lagspelarna. Latmaskarna, motståndarna, förlorarna. I utsatthet, depression, ångest. I glädje. I sorg. Det här är mitt liv.

Nu är allt möjligt.

Hitta din utbildning

Tidigare studenter berättar

Porträtt Tobias Allvin

Tobias söver och bedövar patienter under operation

Ett bra sommarjobb på ett äldreboende i Ronneby för flera år sedan blev starten på Tobias Allvins yrkesresa inom vården. Idag har han hunnit med att ta examen från två utbildningsprogram och jobbar som anestesisjuksköterska på Växjö centrallasarett.

Hur var det att plugga på sjuksköterskeprogrammet?

– Min upplevelse av sjuksköterskeprogrammet är mycket positiv. Det bästa med programmet var balansgången mellan teori och praktik, då det var både fältstudier och praktiska övningar. Utbildningen var också välstrukturerad, så jag lärde mig otroligt mycket.

Du har också läst specialistsjuksköterskeprogrammet, hur kommer det sig?

– Eftersom jag upplevde att sjuksköterskeprogrammet var bra, valde jag efter några år i yrket att även läsa specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård. Jag valde programmet eftersom jag ville få jobba med mer avancerad teknik och akutsjukvård, samtidigt som jag också ville fortsätta ha en nära patientkontakt.

Vad har du gjort sedan du tog examen?

– Efter min sjuksköterskeexamen arbetade jag på en medicinavdelning på Växjö lasarett. Nu, efter specialistutbildningen till anestesisjuksköterska, arbetar jag istället på operationsavdelningen.

Var det svårt att få jobb?

– Jag upplever att det var ganska lätt för både mig och mina studiekamrater att få jobb efter examen. Båda utbildningarna som jag har läst värderas högt i många länder, så därför tror jag också att det finns goda möjligheter till att få jobb utomlands.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

– Jag förbereder tillsammans med narkosläkaren hur patienterna ska sövas eller bedövas inför den operation de ska genomgå. Efter att ha läst på om patienten iordningställer jag narkosapparaten, läkemedel, infusioner, luftvägshjälpmedel och intravenösa infarter. Alla på operationssalen är specialister på just sitt område och alla behövs för att operationen ska bli säker och bra för patienten.

Har du haft nytta av din utbildning i ditt arbete?

– Utan utbildningen hade jag inte kunnat jobba som sjuksköterska då det är en legitimerad arbetstitel. Även arbetet som specialistsjuksköterska kräver en examen.

Hur ser du på framtiden som specialistsjuksköterska?

– Ljust. För oss anestesisjuksköterskor kommer också framtiden innebära mycket ny och mer avancerad teknik, då det ständigt utvecklas nya saker inom operationsvärlden.

Vad skulle du säga till en person som funderar på att välja utbildningen?

– För att få en uppfattning om vad vården och anestesisjukvården innebär rekommenderar jag dig att hospitera (gå bredvid) en eller två dagar på en operationsavdelning. Det kommer ge dig mer kunskap om hur jobbet är och förhoppningsvis är det också något för dig.