Ungdomar umgås utomhus

Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro

Vi på Linnéuniversitetet har gjort en undersökning för att kartlägga vilka utmaningar som ungdomar ställs inför idag. Den visade att det som oroar unga mellan 18-25 år mest, är framtiden. Att ha någonstans att bo, att lyckas hitta ett jobb och ökande klimatförändringar var några av de orosområden som hamnade i topp. Utmaningar som vi tycker borde vara möjliga att lösa idag. Sveriges ungdomar uppmanades sedan att rösta på den utmaning som de tycker är viktigast att vi ska vara med och bidra med en lösning till. Över 1000 ungdomar tog chansen att göra skillnad och gjorde sina röster hörda. Den utmaning som fick flest röster var Psykisk ohälsa/stress. Nu kommer en grupp studenter från Linnéuniversitetet att jobba tillsammans för att hitta ett förslag som kan bidra till en lösning.

 

Sveriges ungdomar om framtiden: Från YOLO till oro

Studentprojektet

 

Studentgrupp

Nu är det hög tid för förändring. Sveriges ungdomar har gjort sina röster hörda. De har röstat fram Psykisk ohälsa/stress som den framtidsutmaning de tycker är viktigast att lösa. Linnéuniversitetets studenter vill vara med och bidra. Åtta studenter från olika program och med olika bakgrunder har fått i uppdrag att på ett kreativt och innovativt sätt arbeta fram ett förslag som kan bidra till en lösning på problemet. Vi kommer såklart att följa deras spännande arbete. Håll ögonen öppna du med.

Vi är studentgruppen som jobbar med utmaningen:

Luisa Leroy Innovation
Luisa Leroy
Innovation genom teknik, ekonomi och design – inriktning design
Viktor Hederos
Viktor Hederos, 22 år
Enterprising & Business Development
"Jag är en driven person som framförallt har entreprenörskap som det stora intresset. Jag sökte till Yolo-projektet på grund av ämnets relevans i det moderna samhället. Det är dels intressant att få vara med och skapa något från grunden som kan bidra till unga människors hälsa och dessutom är det intressant att få en större inblick i psykisk ohälsa bland unga människor, som jag kan dra nytta av i framtiden."
Christoffer Birgestam
Christoffer Birgestam
Marknadsföringsprogrammet
"Jag är med i detta projekt för jag vill hjälpa människor att må bra. Uppgiften är intressant för mig i och med att det är något som alla - i olika utsträckning - har gått igenom och trots detta är psykisk ohälsa inte speciellt omtalat i vårt samhälle.

Det jag vill åstadkomma med detta projekt är att normalisera ämnet, för att få människor som lider av detta att våga prata om sina bekymmer när man är i en sådan situation."

Alena Postnikova
Alena Postnikova
Marknadsföring, masterprogram
Alexandra Edlund
Alexandra Edlund
Socionomprogrammet
Dardan Muriq
Dardan Muriq
Freds- och utvecklingsprogrammet
Oscar Sörlin
Oscar Sörlin, 22 år
Enterprising & Business Development
"Jag sökte till YOLO-projektet för att jag vill bidra med en annorlunda synvinkel på hur vi tillsammans ska lösa det samhällsproblem som finns hos framförallt unga människor. Genom att samordna olika personer, med olika bakgrunder tror jag, att en lösning kan nås."
Magdalena Halvarsson
Magdalena Halvarsson, 23 år
Internationella affärer
"Jag har valt att delta i detta projekt då detta ämne med mental ohälsa är så viktigt. Det är många i dagens samhälle som mår dåligt och vi behöver komma med en hjälpande hand. Detta projekt ger mig möjlighet att reflektera vad vi kan göra som samhälle och som medmänniskor."

 

Gör din röst hörd

Med ett enkelt klick kan du ta ställning och hjälpa oss på Linnéuniversitetet att göra mer möjligt. Rösta på den utmaning som du tycker är viktigast för att vara med och försöka lösa ett av våra ungas stora samhällsproblem.

Röstningen är öppen mellan den 29 mars - 30 maj. En av de samhällsutmaningar som ni röstat fram som allra viktigast presenteras under juni och blir också den utmaning som några utvalda studenter på Linnéuniversitetet får ta sig an i höst!

Röstningen är nu avslutad. Kul att så många har engagerat sig!

Vad händer nu?

I höst kommer en studentgrupp vid Linnéuniversitetet att ta sig an en av de utmaningar som har fått flest röster. Studenterna kommer att få i uppdrag att arbeta fram ett förslag som kan bidra till en lösning på valt problem. Vi kommer såklart att följa deras spännande arbete. Håll ögonen öppna du med.

Sammanfattning från rapporten

Om undersökningen

Linnéuniversitetet har i samarbete med Novus tagit fram en rapport för att kartlägga Sveriges ungdomars utmaningar i vardagen och i omvärlden. Både en kvalitativ och en kvantitativ studie har genomförts för att validera resultatet i det som presenteras. I den kvantitativa undersökningen deltog 1003 unga i åldrarna 18-25.