Ungdomar umgås utomhus

Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro

Vi på Linnéuniversitetet har gjort en undersökning för att kartlägga vilka utmaningar som ungdomar ställs inför idag. Den visade att det som oroar unga mellan 18-25 år mest, är framtiden. Att ha någonstans att bo, att lyckas hitta ett jobb och ökande klimatförändringar var några av de orosområden som hamnade i topp. Utmaningar som vi tycker borde vara möjliga att lösa idag. Sveriges ungdomar uppmanades sedan att rösta på den utmaning som de tycker är viktigast att vi ska vara med och bidra med en lösning till. Över 1000 ungdomar tog chansen att göra skillnad och gjorde sina röster hörda. Den utmaning som fick flest röster var Psykisk ohälsa/stress. Nu kommer en grupp studenter från Linnéuniversitetet att jobba tillsammans för att hitta ett förslag som kan bidra till en lösning.

 

Sveriges ungdomar om framtiden: Från YOLO till oro

Studentprojektet

 

Studentgrupp

Nu är det hög tid för förändring. Sveriges ungdomar har gjort sina röster hörda. De har röstat fram Psykisk ohälsa/stress som den framtidsutmaning de tycker är viktigast att lösa. Linnéuniversitetets studenter vill vara med och bidra. Åtta studenter från olika program och med olika bakgrunder har fått i uppdrag att på ett kreativt och innovativt sätt arbeta fram ett förslag som kan bidra till en lösning på problemet. Vi kommer såklart att följa deras spännande arbete. Håll ögonen öppna du med.

Vi är studentgruppen som jobbar med utmaningen:

Luisa Leroy Innovation
Luisa Leroy
Innovation genom teknik, ekonomi och design – inriktning design
Viktor Hederos
Viktor Hederos, 22 år
Enterprising & Business Development
"Jag är en driven person som framförallt har entreprenörskap som det stora intresset. Jag sökte till Yolo-projektet på grund av ämnets relevans i det moderna samhället. Det är dels intressant att få vara med och skapa något från grunden som kan bidra till unga människors hälsa och dessutom är det intressant att få en större inblick i psykisk ohälsa bland unga människor, som jag kan dra nytta av i framtiden."
Christoffer Birgestam
Christoffer Birgestam
Marknadsföringsprogrammet
"Jag är med i detta projekt för jag vill hjälpa människor att må bra. Uppgiften är intressant för mig i och med att det är något som alla - i olika utsträckning - har gått igenom och trots detta är psykisk ohälsa inte speciellt omtalat i vårt samhälle.

Det jag vill åstadkomma med detta projekt är att normalisera ämnet, för att få människor som lider av detta att våga prata om sina bekymmer när man är i en sådan situation."

Alena Postnikova
Alena Postnikova
Marknadsföring, masterprogram
Alexandra Edlund
Alexandra Edlund
Socionomprogrammet
Dardan Muriq
Dardan Muriq
Freds- och utvecklingsprogrammet
Oscar Sörlin
Oscar Sörlin, 22 år
Enterprising & Business Development
"Jag sökte till YOLO-projektet för att jag vill bidra med en annorlunda synvinkel på hur vi tillsammans ska lösa det samhällsproblem som finns hos framförallt unga människor. Genom att samordna olika personer, med olika bakgrunder tror jag, att en lösning kan nås."
Magdalena Halvarsson
Magdalena Halvarsson, 23 år
Internationella affärer
"Jag har valt att delta i detta projekt då detta ämne med mental ohälsa är så viktigt. Det är många i dagens samhälle som mår dåligt och vi behöver komma med en hjälpande hand. Detta projekt ger mig möjlighet att reflektera vad vi kan göra som samhälle och som medmänniskor."

 

Gör din röst hörd

Med ett enkelt klick kan du ta ställning och hjälpa oss på Linnéuniversitetet att göra mer möjligt. Rösta på den utmaning som du tycker är viktigast för att vara med och försöka lösa ett av våra ungas stora samhällsproblem.

Röstningen är öppen mellan den 29 mars - 30 maj. En av de samhällsutmaningar som ni röstat fram som allra viktigast presenteras under juni och blir också den utmaning som några utvalda studenter på Linnéuniversitetet får ta sig an i höst!

Röstningen är nu avslutad. Kul att så många har engagerat sig!

Vad händer nu?

I höst kommer en studentgrupp vid Linnéuniversitetet att ta sig an en av de utmaningar som har fått flest röster. Studenterna kommer att få i uppdrag att arbeta fram ett förslag som kan bidra till en lösning på valt problem. Vi kommer såklart att följa deras spännande arbete. Håll ögonen öppna du med.

Sammanfattning från rapporten

Nära hälften av dagens unga är oroliga inför framtiden

Det ungdomar oroar sig mest för idag är ett framtida boende, jobb och klimat. 42% uppger att de är oroliga när de tänker på sin egen framtid. Det som oroar och engagerar mest är större samhällsfrågor och sociala orättvisor.

Bostad, klimat och arbete största orosmomenten för unga idag

94% av Sveriges ungdomar rankar bostadsbristen som den största utmaningen i samhället idag. På andraplats kom arbetslöshet med 88% och tredjeplats klimatförändringarna med 75%.

Sveriges unga har högst tilltro till forskare

Förtroendet för vem som kan påverka samhällsutmaningar idag ligger hos forskare. Hela 60% av ungdomarna har högst förtroende för forskare. Endast 1 av 5 har högt förtroende för beslutsfattare och politiker i frågan. 40% tror på individens egna förmåga att påverka.

Skärmtid i vardagen frustrerar ungdomar mest

Den främsta tidsslukare i ungdomars vardag är skärmtiden. 62% svarade att den stora mängd tid man spenderar framför dator- och mobilskärmen är det som frustrerar mest i vardagen.

6 av 10 unga känner oro över att inte lyckas i livet

72% av Sveriges ungdomar upplever att det finns en idealbild av den "perfekta tillvaron" att behöva leva upp till. 6 av 10 känner också en oro över att generellt inte lyckas i livet.

Majoritet av tjejer känner stress över att leva upp till en idealbild

Av de som upplever att en idealbild finns, känner 89% av tjejerna stress och oro över att leva upp till den bilden, jämfört med 66% av killarna. 79% av alla unga anger sociala medier som inverkan till den stressen och oron.

Ung oro över ökad psykisk ohälsa

74% av Sveriges ungdomar anger psykisk ohälsa till följd av stress som en stor samhällsutmaning idag. Drygt hälften tror också att psykisk ohälsa kommer att öka under de kommande femton åren.

Om undersökningen

Linnéuniversitetet har i samarbete med Novus tagit fram en rapport för att kartlägga Sveriges ungdomars utmaningar i vardagen och i omvärlden. Både en kvalitativ och en kvantitativ studie har genomförts för att validera resultatet i det som presenteras. I den kvantitativa undersökningen deltog 1003 unga i åldrarna 18-25.