Teknisk modellering - bärverksanalys

7,5 hp

Kursen ges inom magisterutbildningarna i Byggteknik och Maskinteknik. Fackverk och ramar, uppbyggda av stång- och balkelement, analyseras i kursen, både med hjälp av handberäkningar och med hjälp av datorberäkningar, med syfte att ge en ingående förståelse för hur olika konstruktioner beter sig och för hur moderna metoder för strukturanalys fungerar. Instabilitet och geometrisk och materiell olinjäritet behandlas. Dessutom ingår analys av flödesproblem som t ex värmeledning. Det är en upplevelse att inse i hur hög grad samma analysmetoder kan användas för att hantera till synes helt olika typer av ingenjörsproblem.

Kursen omfattar följande moment:
Repetition av matrisalgebra
Härledningar av differentialekvationer för stång- och balkverkan samt endimensionell värmeledning
Analys av system av elastiska fjädrar, fackverk och ramverk med matrisformulerad förskjutningsmetod –
Analys av problem inom värmeledning, rörströmning, diffusion och elektriska kretsar med matrisformulerad förskjutningsmetod
Analys av konstruktioner med avseende på instabilitetsfenomen
Analys av olinjärt beteende i konstruktioner pga ickelinjära materialsamband
Analys av balkar vilande på fjädrande bädd
Analys av strukturer där symmetrier, bivillkor och statisk kondensering utnyttjas i lösningen
Träning i att använda dator och avancerade beräkningsprogram för att utföra analyser enligt ovan.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.