Förskollärarprogrammet

210 hp

Vill du ha ett spännande och kreativt jobb där du får vara med och lägga grunden till livslångt lärande? Som förskollärare ger du varje barn i förskolan förutsättningar att lära och utvecklas genom leken.

Att vara förskollärare innebär ett stort ansvar. Du är barnens första lärare och leder arbetet med att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning i förskolan. På förskollärarprogrammet får du den kunskap du behöver för att förstå och utöva yrkets alla delar.

Undervisningen på förskollärarprogrammet har nära koppling till den forskning som bedrivs inom förskoleområdet. I programmet läser du om barns utveckling och lärande, ämnesdidaktiska kurser om läs- och skrivutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik. Du läser om estetiska lärprocesser, systematiskt kvalitetsarbete och ledarskap. Förutom teoretiska studier får du praktiska erfarenheter genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor i regionen. Under hela utbildningen har du även kontakt med förskolan genom fältstudier.

Studierna bedrivs både individuellt och i mindre studiegrupper. Genom grupparbeten tränar du på att tillsammans med andra reflektera, planera, genomföra och analysera olika innehållsområden. Det förbereder dig för att jobba i förskolan, där arbetet görs tillsammans med arbetslaget under ledning av förskolläraren.

Programmet ges på heltid på campus och undervisningsformerna varierar. Delar av undervisningen kan även ske online.

Karriär

Som förskollärare har du ett kreativt och viktigt arbete med att stödja de allra yngsta i ett lekfullt lärande. Idag är bristen på förskollärare mycket stor vilket innebär att förskolläraryrket i dubbel bemärkelse är ett framtidsyrke. När du utbildar dig till förskollärare vid Linnéuniversitet får du på gedigen grund och är väl förberedd för att jobba inom förskolan efter din examen.

Examen

Förskollärarexamen

”Det är roligt att se utvecklingen hos barnen”

Alexander läser Förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet

Alexander Glimtén Jerneskog flyttade från Kungsbacka till Växjö för att studera på förskollärarprogrammet. I rollen som pedagog brinner han för att skapa goda relationer med barnen och bidra till deras utveckling.

"Jag ville få en ökad internationell förståelse för läraryrket"

Rebecca utanför en förskola i Uganda

Rebecca Svensson läser till förskollärare. Hon har valt att göra fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en förskola i Uganda.

Min kunskap är användbar inom många yrken

Sara Kalmlin vid Linnéuniversitetet.

Sara läste lärarutbildningen med inriktning förskollärare vid Linnéuniversitetet. Hon menar att lärarutbildningen inte endast är till för de som vill arbeta i skolans värld, utan att den öppnar för många yrkesvägar. Idag arbetar hon som husvärdinna på Ronald McDonald Hus där hon försöker att göra vardagen lite bättre för svårt sjuka barn och deras familjer.

Thelma brinner för barns utveckling

Thelma Dahl vid Linnéuniversitetet

Thelma läste förskoleprogrammet vid Linnéuniversitetet. Hon uppskattar att det är en bred utbildning och att kurserna hade ett varierat innehåll. Idag arbetar hon som förskolelärare i Jönköpings kommun.

Barnens utveckling är viktigt för Tibor

Porträtt Tibor Koczkas

Tibor Koczkas brinner för att få sprida kunskap och skapa kreativitet, engagemang, nyfikenhet och lärande genom musik, rytmik och drama. Det är också något han försöker göra varje dag i jobbet som förskollärare på Östregårds förskola i Växjö.

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader.

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar