Bengt Persson

Karriärvägledare
Fakultetskansli ekonomihögskolan Ekonomihögskolan
+46470708579
+46705458579
Hus K D1097
Spara kontaktuppgifter

Studievägledning, studieuppehåll, studieavbrott och dispenser. Distansstudier för hela Ekonomihögskolan. Kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning. Träffas via telefon tisdag 13-14:30, och fredag 10-11:30. Besök kan bokas samtliga veckans dagar . Vid besök är telefonen stängd.