Yuli Liang

Yuli Liang

Universitetslektor
Institutionen för nationalekonomi och statistik Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Basic statistics I (1ST401,1ST512)

Basic statistics II (1ST904)

Forskning

Multivariata modeller med mönstrade kovariansmatriser

Min forskning är inriktad mot multivariata analysen, dvs analys med flera variabler mätta på varje observation. Flernivådata blir allt vanligare och sker ifrån bakgrundsvariabler som ligger på olika nivåer såsom elev- respektive skolnivå eller patient- respektive sjukhusnivå. När data är hierarkiska blir beroenden ofta mer komplicerade.  Den här typen av beroende kallas kovariansmatris i statistik. Kovariansmatriserna i de olika tillämpningarna kan också antas följa en viss strukturer, till exempel Toeplitz, cirkulär Toeplitz eller några blockkovariansstrukturer. Denna strukturer ställer alltså ofta till både skattning-s och hypotesprövningsproblem. Forskningen handlar om att utveckla metoder för att kunna dra rättvisande slutsatser från olika mönstrade kovariansmatriser.

Uppdrag

  • Journal of Official Statistics, biträdande redaktör, 2020-
  • Ledamot i Cramérsällskapet, Svenska Statistikfrämjandet, 2019-2022
AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))