Björn Citrohn

Björn Citrohn

Universitetsadjunkt
Institutionen för fysik och elektroteknik Fakulteten för teknik
+46470708175
+46722056104
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som biträdande prefekt och undervisande lärare på Institutionen för fysik och elektroteknik. 

Min bakgrund är många års arbete i grundskolan med undervisning i matematik, naturvetenskap och teknik. Dessutom har jag en bakgrund som ingenjör inom mark och VA-planering. Jag har också varit anlitad av skolverket som ämnesexpert i fysik/fysikdidaktik för grundskolan när det gäller kursplanen i fysik och naturvetenskap.

Avdelningen för NT-didaktik arbetar mycket med uppdragsutbildningar åt både kommuner och skolverk. Vi har stor erfarenhet av lärarutbildning, kurser och uppdragsutbildning i naturvetenskap och teknik för lärare i förskola och grundskola. Våra kurser och utbildningar går på distans och utgår alltid från ett praktiskt och laborativt arbetssätt där vi företrädesvis använder enkelt, lättillgängligt och billigt material. Innehållet i föreläsningar och praktiskt arbete kopplas till aktuella mål i läroplan och kursplan.

Undervisning

Min undervisning sker till största delen i fysik- och teknikdidaktik inom lärarutbildningen men jag arbetar även med vidareutbildning av lärare inom lärarlyft och olika uppdragsutbildningar.

Uppdrag

Jag har haft uppdrag som:

  • Ämnesexpert i fysik vid Skolverket - framtagande av kursplaner Lgr11
  • Ämnesexpert i fysik vid Skolverket - framtagande av undervisningsstöd
  • Utvecklare nationella prov fysik vid Umeå Universitet 
  • Matematikutvecklare Växjö kommun
  • Studierektor för avdelningen Yrkeskunnande och Teknologi
  • Arbetslagsledare och ledningsgruppsmedlem vid Norregårdskolan och Braås skola