Christian Engström

Christian Engström

Professor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar i kurser inom analys, algebra och beräkningsvetenskap.

 

Forskning

Partiella differentialekvationer (PDE) är viktiga verktyg för modellering av processer inom vetenskap och teknik. I min forskning utvecklar jag matematisk och numerisk analys som resulterar i robusta och mycket snabba numeriska metoder, vilka kan användas för att bygga digitala tvillingar av vår värld. Nya mycket snabba numeriska metoder utgör en hörnsten i utvecklingen av effektiva maskininlärningsalgoritmer för PDE, optimering med PDE-bivillkor och för osäkerhetskvantifiering.

Resonanser i mekaniska strukturer som hus och broar kan orsaka kraftiga vibrationer som får förödande konsekvenser men resonanser är i andra fall önskvärda, till exempel för att genera en viss ton i ett musikinstrument. I matematiken används spektralteori för att studera resonanser.

I min forskning studerar jag matematik som beskriver resonanser i slutna och öppna system. Jag utvecklar numeriska metoder för dessa problem och studerar tillämpningar inom nano-optik, akustik, värmeledning och mekanik. Jag utvecklar även nya numeriska metoder för tidsberoende och ickelinjära problem.

Jag är under 2022-2027 projektledare det VR-finansierade projektet

Approximation av fraktionella integro-differentialekvationer utan förorening av spektrum

Christian Engström forskar om resonanser.

  

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)