Undervisning

Jag har undervisat i kurser på alla nivåer inom de stora matematiska områdena analys, sannolikhetsteori och statistik, algebra och diskret matematik. För närvarande undervisar jag nästan helt och hållet i kurser på Matematik och modellering, masterprogram, inriktning matematisk statistik och finansmatematik, en inriktning som jag ansvarar för.

Forskning

Mitt forskningsområde är stokastik analys, baserat på differentialkalkyl för stokastiska processer. Vi kombinerar metoder och generaliserar resultat from sannolikhetsteori och funktionsanalys, speciellt operatorteori. Dessa ämnen utgör även verktyg och fundament till kvantmekaniska modeller.

Speciellt forskar jag om stokastiska dynamiska system som är drivna av stokastiska processer, bland annat degenererad Brownsk rörelse, Lévy- och non-Markov-brus, till exempel fraktionell Brownsk rörelse och icke-linjära processer som beror på medelfält. Jag studerar existensen av lösningar, men fokuserar på kvalitativa egenskaper hos system som transiens, ergodicitet och asymptotiska förhållanden med avseende på parametrar som tid, skalningsparametrar, antal partiklar/spelare.

Då optimering är viktig i tillämpningar har jag under den senaste tiden studerat optimal filtering och stokastisk kontrollteori som en del av spelteori. Motiverad av tillämpningar och tillämpbarhet, har jag kompletterat mitt forskningsområde med tidsserieanalys, speciellt funktionell dataanalys och datastatistik för högfrekventa och stora datamängder.

Det finns ett stort antal tillämpningar inom såväl naturvetenskap och teknik som ekonomi. Några exempel:

 • hydrologiska problem vid hantering av kärnavfall
 • bildanalys och -rekonstruktion t ex vid tomografi
 • optimering av elnät
 • utveckling över tid inom biologi, exempelvis hur infektioner sprids
 • förutsägelser av priser, t ex elpriser
 • överförande av pengar mellan banker
 • lämpliga återförsäkringsnivåer
 • solvens hos försäkringsbolag
 • optimal evakuering av stora byggnader

Uppdrag

 • Representant för genusfrågor och medlem i styrgruppen vid Ruhr-Universität Bochum, Tyskland
 • Medlem i styrgruppen vid universitetsbiblioteket, Växjö universitet
 • Samordnare för internationella relationer vid institutionen för matematik, Linnéuniversitetet
 • Medlem i anställningskommittén vid fakulteten för teknik, Linnéuniversitetet
 • Medlem i nätverket för internationalisering, Linnéuniversitetet

Projekt och annan erfarenhet

 • Projektledare för det bilaterala projektet SI-DAAD
 • Ett flertal Erasmus-projekt inom Europa
 • Linnaeus-Palme-projekt med universitet i Ukraina, Ryssland, Marocko, Tajikistan och Tunisien
 • Erasmus+-projekt med universiteten i Tunis El Manar, Tunisien, och Cadi Ayyad, Marocko
 • Medlem och anställd i projekt ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden vid Migrationsverket
Astrid forskar om stokastisk analys

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)