Anders Forsman

Anders Forsman

Professor
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Kan nås på personlig mobil: 0706-272738

Pressbilder Anders Forsman (högupplöst)

Undervisning

Anders Forsman undervisar och forskar i biologi med inriktning mot evolutionär ekologi. Han är också ämnesansvarig för forskarutbildningsämnet Ekologi.

Forskning

Hans forskning handlar om hur evolutionära processer bidrar till mångfalden av form, färg, funktion och beteende mellan olika livsformer. Han undersöker också hur variation mellan individer påverkar populationers och arters ekologiska framgång och förmåga att fortleva i en värld där levnads-betingelserna ständigt förändras.

Forsman studerar insekter (torngräshoppor), grodor, ormar, ödlor, fiskar och däggdjur. Forskningen kombineras av beteendestudier, experiment, genetiska markörer och teoretiska modeller.

Forskningen är av relevans för tillämpad naturvård och kan bidra till ett mer hållbart jordbruk, fiske och skogsbruk.

Besök min sida och se lista över vetenskapliga artiklar på GoogleScholar

Besök min sida på ResearchGate

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))