äppelblomma

Forskarutbildning i fysik

Nyfiken på att forska inom ämnet fysik? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Vad omfattar forskarutbildningsämnet fysik?

Fysik är en av de mest grundläggande vetenskaperna och har långa anor. Idag omfattar ämnet ett stort antal underdiscipliner, såsom exempelvis elektromagnetism, kondenserade materiens fysik och partikelfysik. Fysikalisk forskning kan vara både extremt teoretisk (exempelvis kvantfältteori) och avancerat experimentell (exempelvis partikelfysik). Den kan också utgöras antingen av ren grundforskning (nyfikenhetsdriven) eller vara av mer eller mindre tillämpad art.

Ämnet fysik vid Linnéuniversitetet omfattar flera olika verksamheter inom såväl modern som klassisk fysik och samarbetar nära med ämnet elektroteknik. Ämnet omfattar både teoretisk såväl som tillämpad fysik. Verksamheten har anknytning till ämnesområdena matematik, numerisk analys och flera teknikdiscipliner (maskin-, bygg- och elektroteknik).

Forskningen i fysik är profilerad inom två olika områden:

  • Kondenserade materiens fysik
  • Vågor och signaler

Dessutom finns i anslutning viss forskning inom fysikens didaktik.

Kurser på forskarnivå

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för teknik.

Mer information