äppelblomma

Forskarutbildning i fysik

Nyfiken på att forska inom ämnet fysik? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Vad omfattar forskarutbildningsämnet fysik?

Forskarutbildningsämnet fysik vid Linnéuniversitetet omfattar flera olika verksamheter inom modern kvantfysik och klassisk fysik med koppling till elektroteknik. Ämnet har anknytning till ämnesområdena matematik, kemi, data- och informationsvetenskap, biomedicinsk vetenskap och flera teknikdiscipliner (maskin-, bygg-, och kemiteknik). Forskningsverksamheten omfattar både fundamental såväl som tillämpad fysik och strävar efter att bidra till den pågående andra kvantrevolutionen med utveckling av kvantteknologin, inklusive kvantdatorer. Forskningen är profilerad inom två olika områden: modern kvantfysikalisk kondenserade materiens fysik/kvantnanofysik samt vågor och signaler. Särskilt fokuserar forskningen i fysik inom den kondenserad materiens teori och inriktar sig på teoretiska studier av magnetism på nano- och atomnivå i nya kvantmaterial, statiska och dynamiska egenskaper hos topologiska magnetiska tillstånd samt elektron- och spin- kvanttransport i molekylära system.

Forskningen i fysik är profilerad inom två olika områden:

  • Kondenserade materiens fysik
  • Vågor och signaler

Dessutom finns i anslutning viss forskning inom fysikens didaktik.

Kurser på forskarnivå

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för teknik.

Mer information